Så här loggar du in

Det är lätt att logga in på oaj.fi, men för att hjälpa dig på traven finns nedan anvisningar för inloggning, byte av lösenord och hur du meddelar om inloggningsproblem.

Så här loggar du in på oaj.fi

Du loggar in på oaj.fi och vissa nättjänster med ditt medlemsnummer, e-postadress eller mobilnummer samt lösenord eller med nätbankskoder.

Du ser medlemsnumret på Egna uppgifter.

Om du använder e-postadress eller mobilnummer vid identifiering, måste adressen eller numret finnas som den första kontakten i dina medlemsuppgifter.

Du kan också logga in med bankkoder eller genom mobilidentifikation som är tjänster med stark autentisering. Välj det alternativ som passar dig bäst. Här behövs inget medlemsnummer.

Läs mera om mobilidentifikation och hur du tar i bruk tjänsten via den egna mobiloperatören på mobiilivarmenne.fi/sve

Har du glömt ditt lösenord?

Om du har glömt lösenordet kan du beställa ett nytt via länken Unohditko salasanasi? (glömt lösenordet?). Sedan kan du välja om du använder ditt medlemsnummer, din e-postadress eller mobilnummer vid identifieringen. Observera att en bokstav i personbeteckningen ska skrivas med versaler.

Du kan välja att det nya lösenordet skickas antingen som textmeddelande eller som e-post. Lösenordet eller beställningslänken skickas till den i rangordningen första kontakten som du har uppgett i medlemsuppgifterna. Observera att beställningslänken som kommer till e-posten är i kraft bara en timme från beställningen.

Så här byter du lösenord

Du kan byta lösenord i Egna uppgifter under ”Jäsenen verkkopalvelut” (nättjänster för medlemmen).

E-tjänsterna

Välj mellanbladet Salasana (lösenord). Skriv först det gamla lösenordet och sedan två gånger det nya lösenordet.

Det lönar sig att logga in!

När du loggar in får du ta del av innehåll som endast är synligt för inloggade medlemmar. Till exempel är kampanjkoder för medlemsförmåner endast tillgängliga för inloggade användare. Information för medlemmarna är en central medlemsförmån och som inloggad medlem kan du se mer!

Du ser alla tjänster i Egna uppgifter under ”Jäsenen verkkopalvelut” (nättjänster för medlemmen).

E-tjänsterna

Kontaktuppgifter saknas eller är bristfälliga

Om du inte lyckas logga in kan orsaken vara att dina kontaktuppgifter saknas eller är föråldrade.  Du kan då logga in till Egna uppgifter med stark autentisering, det vill säga med bankkoder eller genom mobilidentifikation och så uppdaterar du uppgifterna. Efter det kan du beställa ett nytt lösenord.

Rekommenderade webbläsare

För våra e-tjänster behövs internetförbindelse och webbläsare. Vi rekommenderar de två nyaste versioner av webbläsarna Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Om du ändrar dina kontaktuppgifter och använder Chrome, ska du kontrollera att ändringarna förblir korrekta i fälten. Den automatiska ifyllningen har ibland krånglat så att till exempel ett och samma för- eller efternamn har kommit i båda fälten.

Problem med inloggningen?

Om du inte lyckas logga in till egna uppgifter via knappen Logga in eller om du inte får fram innehåll som är enkom för medlemmarna, ska du göra så här:

Vänta några minuter och försök på nytt. Sidorna kan ha många besökare. Rensa också cacheminnet och ta bort cookies.

Skicka oss ett kontaktformulär om du trots allt inte lyckas med inloggningen.

För att vi bättre ska kunna hjälpa dig ska du i formuläret svara på:

  • Använde du medlemsnumret, bankkoder eller mobilidentifikation när du försökte logga in?
  • Vilken bank ifall du använder bankkoder?
  • Hurdant felmeddelande fick du?