Medlemskap lönar sig - med hundringar förmåner för flera tusen

Dina medlemsförmåner är värda flera tusen euro. Förmånerna i eurobelopp är exempel på vad allt du kan få som medlem. Varje medlem använder eller får givetvis inte årligen alla förmåner.

 

Den genomsnittliga medlemsavgiften är 395 euro i året för en förvärvsarbetande medlem. Fackföreningsavgiften är avdragsgill i beskattningen och av 395 euro fås cirka 160 euro till godo.

Med andra ord får en lärare som inte hör till facket 19,50 euro mera i månaden efter skatt (234 euro per år) men har inte rätt att till exempel få hjälp av förtroendemannen eller organisationen.

OAJ:s förtroendeman hjälper dig och endast dig som är medlem.

Exempel: Ibland kan det uppstå fel i löneutbetalningen. En OAJ-förtroendeman märkte i samband med en löneutbildning att en lärare gick miste om ett lönetillägg som hen borde få. Förtroendemannen var i kontakt med arbetsgivaren och felet rättades till. Efter korrigeringen fick medlemmen 1 350 euro mera i årslön, det vill säga 112,50 euro i månaden.

Rättsskyddsförsäkringen skyddar medlemmen i eventuellt rättsfall som hänför sig till arbetet. Om något inträffar ska du först vända dig till OAJ:s jurister som reder ut hur man bäst går vidare med det rättsliga problemet.

Exempel: En medlem kontaktar OAJ:s juridiska team för att få hjälp i ett arbetsrelaterat fall. En jurist använder tre timmar till att gå genom ärendet och talar en timme i telefon med medlemmen. Om den här tjänsten skulle ha köpts utifrån skulle räkningen ha varit minst 700 euro.

OAJ är en aktiv utbildare med ett stort kursutbud för medlemmarna. Utbildning ordnas på alla nivåer; av OAJ-kansliet och lokala, regionala och riksomfattande föreningar.

Exempel: En medlem deltar i NOPE-utbildning som riktar sig till unga lärare eller lärare som varit mindre än 5 år i yrket. Kursen ordnas på en fredag och lördag. OAJ betalar för resor, boende och måltider samt ersätter inkomstbortfallet för fredagen. Därtill kommer ännu utbildarnas arvoden. I genomsnitt betalar organisationen 650 euro per deltagare för kursen.

Obs! Många arbetsgivare godkänner lördagens utbildning som en avtalsenlig fortbildningsdag (6h). Arbetsgivaren behöver vanligtvis ett kursintyg.

OAJ:s föreningar ordnar olika lokala sport-, kultur- och medlemsaktiviteter som ökar både samhörigheten och välbefinnandet.

Exempel: Medlemmen deltar en gång i året i ett kulturevenemang som ordnas av den lokala föreningen; till exempel en teaterresa. Kostnaderna är 50 euro per medlem för teaterbiljetten, resan och något smått att äta.

Medlemmen får en organisationstidning plus information i våra olika mediekanaler. Tidningen Opettaja skriver om intressebevakningsfrågor och branschnyheter. Du som är svenskspråkig kan alternativt välja att få Läraren istället för Opettaja.
» opettaja.fi

Exempel: En årsprenumeration på Opettaja kostar 95 euro, men du som är medlem får tidningen gratis.

.

Allt fler utbildningar ordnas på distans vilket gör det möjligt för dig att delta varifrån som helst.
Många webbinarier kan också ses i efterskott och då kan du dessutom välja tiden själv.

Exempel: En medlem deltar årligen i två webbinarier. Regionföreningen ordnar det ena och OAJ-kansliet det andra. Uppskattningsvis kostar ett webbinarium 20 euro per deltagare då man räknar med utbildarens arvode, personalens arbetsinsats och kostnader för it-systemen. Medlemsförmånen är då 40 euro.

Popluära Educa som ordnas av OAJ och Finlands mässa är landets största utbildningsmässa och den är gratis för besökarna.

Exempel: I genomsnitt kostar en biljett till ett sakkunnigevenemang cirka 20 euro. Det inkluderar alla kostnader för att organisera mässan; såsom föreläsare, utrymmen, personalens arbetsinsats, reklam med mera.

Akava-medlemmarnas medlemsförmåner finns på Member+. Här finns en mängd förmåner och erbjudanden för fritid, välbefinnande, inkvartering och semester.

memberplus.fi

Exempel: När du använder en medlemsförmån värd 20 euro två gånger i året, är den inbesparade summan 40 euro.

OAJ har samarbetsavtal med bland andra Scandic och Sokos Hotels. Kolla förmånerna för semester och rekreation här på oaj.fi och Member+.

Exempel: En medlem övernattar två gånger per år på hotell. OAJ-medlemspriset uppskattas vara 40 euro billigare per natt, så totalt sparar medlemmen 80 euro.

OAJ-föreningarna ordnar årsmöten (vår- och/eller höstmöte). Alla medlemmar är välkomna att delta. 
Vid årsmötet beslutar medlemmarna om föreningens riktlinjer för nästa verksamhetsperiod; medlemsavgift, verksamhetsplan, föreningsbudget, val av ordförande och styrelse. Vidare ordnas styrelsemöten och andra möten.

Exempel: En medlem deltar i ett årsmöte en gång om året där det bjuds på mat. Medlemsförmånen är värd 40 euro per medlem och hit räknas mat, hyra och andra omkostnader.

Danske Bank erbjuder OAJ-medlemmar automatiskt rabatt på bolånemarginalen. Som medlem får du ett bolån billigare än personer som inte är medlemmar i ett Akava-förbund. För lånet tas inte heller någon expeditionsavgift eller uppläggningsavgift.

Exempel: En medlem har konkurrensutsatt sitt lån och fått det bästa erbjudandet från Danske Bank.  Tack vare OAJ-medlemskapet sjönk marginalen för bolånet på 200 000 euro automatiskt från 0,5 till 0,4 procent. Inbesparingen är cirka 200 euro per år. Dessutom togs ingen uppläggningsavgift som i vanliga fall skulle ha varit 1200 euro (normalt 0,6 procent av lånebeloppet).

OAJ:s medlemmar har ett omfattande försäkringspaket i Turva. Dessutom får medlemmarna betydande rabatter på andra försäkringar i bolaget, till exempel bil- och hemförsäkring. Vidare erbjuds den mest prisvärda livförsäkringen på marknaden från Kaleva. 

Exempel: Du begär offerter på dina försäkringar. Efter erbjudanden från tre försäkringsbolag väljer du Turva som ger en dig inbesparing på 200 euro i familjens försäkringar tack vare OAJ-medlemskapet. Dessutom överför du och din partner era livförsäkringar till Kaleva och sparar 100 euro per år. Sammanlagt är inbesparingen 300 euro i året.

OAJ äger cirka 700 semesterandelsveckor i Finland och svenska Åre. Veckohyran för medlemmarna är klart under marknadspriserna.

Exempel: En medlem deltog i utlottning av semesterboende i Lappland och fick boende för en eftertraktad vecka. Boendet är 400 euro billigare jämfört med ordinarie pris.

OAJ:s medlemmar hör till Lärarnas arbetslöshetskassa. Som medlem har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning under förutsättningen att du har anmält dig till arbets- och näringsbyrån och att arbetsvillkoret uppfylls.

Exempel: Du blir arbetslös över sommaren och hade tidigare en månadslön på 2 573 euro. Den genomsnittliga dagpenningen per månad är: 21,5 dagar * 70,14 €/dag = 1508,01 €/månad. Det här blir totalt 3 016 euro i inkomstrelaterad dagpenning under sommaren. För icke-medlem i arbetslöshetskassan skulle grunddagpenningen vara 1 452 euro för samma tid, det vill säga mindre än hälften av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Till OAJ-medlemskapet hör ett omfattande försäkringspaket från Turva. Som medlem har du resenärförsäkring, resgods- och reseansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring för fritiden, ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkesperson och organisationsförsäkring.

Reseförsäkringen omfattar även barn som reser med en medlem (som bor i samma hushåll) och barnbarn.

Exempel: En medlem insjuknade under sin resa till Dubai i Förenade Arabemiraten. Ett dygns sjukhusvård i Dubai kostade totalt 1 540 euro som försäkringen täckte.

»Medlemskap lönar sig (pdf-broschyr)

Dela