Vi vill belöna våra organisationsaktiva för värdefullt arbete. OAJ:s förtjänsttecken är erkännande för långvarigt eller på annat sätt anmärkningsvärt arbete som har gjorts till förmån för organisationen.

OAJ belönar sina organisationsaktiva med förtjänsttecken, medaljer och vimplar. Förtjänsttecken har tilldelats sedan år 1973.

Organisationens styrelse kan utse hedersmedlemmar som på ett betydande sätt har bidragit till organisationens verksamhet.

Läs mera i OAJ-arenan

Dela