Illustration

Kom med i OAJ:s verksamhet och påverka gemensamma frågor!

Som föreningsaktiv påverkar du gemensamma frågor som gäller ditt yrke. Samtidigt nätverkar du med andra inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. Föreningsaktiva gör ett oerhört värdefullt arbete!

Du behöver inte göra allt ensam för du har en stor skara som ger dig stöd. Alla som vill påverka yrkeskårens frågor kan vara med i vår verksamhet.

Börja lokalt

Kontakta den egna lokalföreningen eller lärarföreningen och börja där – var aktiv!

Vid årsmötena väljs styrelsemedlemmar för lokalföreningarna och regionföreningarna och alla föreningsmedlemmar kan kandidera eller ställa sig till förfogande.

Delta i NOPE-utbildning

Ofta väcks intresset för organisationsverksamhet på de populära NOPE-kurserna.

Du kan delta i NOPE om du har arbetat i branschen i mindre än fem år eller om du är yngre än 35 år.

NOPE

Påverka i fullmäktigevalet

Du kan som medlem också ställa upp i OAJ:s fullmäktigeval som ordnas vart fjärde år.

Fullmäktige är OAJ:s högsta beslutsfattande organ, så här finns ypperliga påverkansmöjligheter!

Bli förtroendeman

Vill du jobba för alla lärare? Bli förtroendeman! På arbetsplatsen representerar förtroendemannen fackorganisationen och de medlemmar som hör till det egna facket. Förtroendemannen övervakar att kollektivavtalen och arbetslivslagarna följs på arbetsplatsen.

Arbetsgemenskapen mår bättre med en fungerande intressebevakning.

Läs mera om förtroendemannaverksamheten

Dela