Som medlem i OAJ kan du förmånligt teckna en livförsäkring som ger din familj ekonomisk trygghet om det värsta händer.

Som OAJ-medlem kan du få till och med få över 65 procents organisationsrabatt på livförsäkring och olycksfallsförsäkring. 

Fråga också om en förmånlig Primus-olycksfallsförsäkring för barn för omkring 3 euro i månaden.

Beräkna priset på en livförsäkring åt dig själv och teckna försäkring på adressen henkivakuutuskuntoon.fi. Primus-försäkringarna beviljas av Ifs samarbetspartner Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

henkivakuutuskuntoon.fi

Från Kaleva 2 000 euros tilläggsskydd

Med alla nya Primus-livförsäkringar får du tilläggsskyddet Selviytymisturva värt 2 000 euro. Det här ger ekonomiskt stöd för exempelvis begravning och bouppteckning. 

Kaleva

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner. Kom ihåg att alltid ha ditt medlemskort med dig – annars blir du utan rabatt! Den egna föreningen kan också ha egna lokala eller regionala förmåner. Likaså de riksomfattande föreningarna. Kolla eventuella förmåner direkt av föreningen!

Medlemsförmåner
Dela