E-tjänsten försnabbar ersättningsansökan och behandlingen.

Du kan fylla i skadeanmälan elektroniskt och skicka den till Turva direkt. För inloggning behövs bankkoder.

Om du ansöker om ersättning för minderårigt barn som bor i samma hushåll ska du också använda e-blankett för skadeanmälan.

Till Turvas anvisningar för ansökan om ersättning (på finska)

Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Som medlem har du tillgång till en mängd olika medlemsförmåner. Kom ihåg att alltid ha ditt medlemskort med dig – annars blir du utan rabatt! Den egna föreningen kan också ha egna lokala eller regionala förmåner. Likaså de riksomfattande föreningarna. Kolla eventuella förmåner direkt av föreningen!

Medlemsförmåner
Dela