På sidan har vi sammanställt frågor och svar om strejk. Sidan uppdateras vid behov. Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss på lakkovahti@oaj.fi.

Vi ordnade en politisk strejk onsdagen den 31 januari 2024 för att regeringen har planer på försämringar i arbetslivet, bland annat en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Arbetskonflikten riktade sig inte mot arbetsgivaren eller ikraftvarande tjänste- och arbetskollektivavtal.  Arbetsinställelsen varade ett knappt dygn och gällde arbetsskift som började 31.1 mellan kl. 05.59-20.59.

Arbetsgivaren har alltid skyldighet att organisera verksamheten på arbetsplatsen under strejker. Ofta leder det här till undantagsarrangemang. Det är dock viktigt att komma ihåg att OAJ:s medlemmar alltid följer neutralitetsprincipen. Det innebär att när kollegor strejkar utför varje OAJ-medlem som är på jobbet endast sina egna arbetsuppgifter i enlighet med sin utbildning, tjänsteförordnandet och arbetsavtalet. Det här är inte alltid enkelt eller entydigt på arbetsplatsen, men alla ska följa principen så gott man kan. 

Använd till exempel följande metoder: 

 • Påminn om din arbetsbeskrivning eller eventuella begränsningar i arbetsförmågan redan när du hör om eventuella förändringar. 
 • Kom ihåg att du tillfälligt kanske behöver byta arbetsplats, men arbetsgivaren kan inte ensidigt besluta om att exempelvis byta arbetsskift. 
 • Om du föreslås utföra arbetsuppgifter som avviker från din arbetsbeskrivning (till exempel städning eller att tillreda mat), påminn om att du enligt organisationens anvisningar inte har någon skyldighet att utföra uppgifter som hör till dem som är i strejk. Om din chef ålägger dig dessa uppgifter, ska du begära att få förordnandet skriftligen (till exempel per e-post) bland annat med tanke på ansvarsfrågor.  

Neka dock inte arbete som din kompetens och hälsa tillåter och som är nödvändiga att utföra. Men följ tipsen ovan innan du utför de begärda uppgifterna. Om du upplever att du har pressats till att utföra strejkbelagda uppgifter, kan du sedan senare reda ut saken med stöd av det skriftliga arbetsförordnandet du har fått och exempelvis förtroendemannens hjälp.

Hur mycket är strejkunderstödet?

OAJ:s styrelse har beslutat att strejkunderstödet är 180 euro per dag.

Under strejken betalas strejkunderstöd för alla veckodagar då en strejkande arbetstagare förlorar sin lön. Om strejken har pågått över ett veckoslut, betalas strejkbidrag i princip även för veckoslutsdagarna. Om du är osäker på huruvida lönen innehålls för veckoslutet, ska du ansöka om strejkbidrag först när du vet för vilka dagar du har gått miste om lön.

Strejkunderstöd betalas också ut till strejkande medlemmar av SOOL och OSJ.

Du ansöker om strejkbidrag först när strejken som omfattar dina arbetsuppgifter är över. 

Varför har det gått 50 % skatt på mitt skattebidrag?

Strejkbidraget är en skattepliktig inkomst till den del som överstiger 16 euro. På överskridande summan ska 50 % skatt uppbäras. Förskottsskatten innehålls i enlighet med skattemyndigheternas anvisningar och OAJ meddelar uppgifterna direkt till skattemyndigheterna. Den andel som utbetalas till medlemmens konto är 98 euro per dag. Vid den slutliga beskattningen justeras skatten efter hela årets förvärvsinkomster.

OAJ kan inte kringgå skattemyndigheternas anvisningar. Skicka alltså inte ditt skattekort till oss för strejkbidraget, utan beräkna istället på nytt din skatteprocent för löneinkomsterna.

 

Hur länge måste jag vara medlem för att vara berättigad till strejkunderstöd?

Du måste ha gått med i organisationen i god tid före strejken, men senast innan ett strejkvarsel har utfärdats. Strejkunderstöd betalas ut till nya medlemmar först efter det att medlemsavgiften har registrerats på organisationens konto.

Strejkvarsel gavs 23.1.2024 kl. 11.30 för strejken 31.1.2024. 

För vem är strejkunderstödet avsett?

Strejkunderstödet är avsett för medlemmar som förlorar sina inkomster till följd av strejk eller lockout. Strejkunderstöd betalas ut för faktiska förluster. Med andra ord, om du exempelvis är studieledig från ditt förvärvsarbete hela våren kan du inte ansöka om strejkunderstöd även om alla dina kollegor strejkar.

OAJ ersätter förlust av lön till följd av strejken med ett dagligt strejkunderstöd. Understödet betalas också ut för helgen förutsatt att arbetsgivaren har dragit av lönen från arbetstagaren på grund av strejken. Organisationen säkerställer deltagande i strejken från den lokala strejkkommittén och ber vid behov medlemmarna om intyg om inkomstbortfall efter strejken.

 

Får jag strejkunderstöd som vikarie?

Om du har kommit överens om vikariatet innan strejkvarslet har utfärdats och du deltar i strejken har du som OAJ-medlem rätt till strejkunderstöd. Strejkunderstöd betalas också ut till medlemmar i SOOL och OSJ som omfattas av strejken och som vägrat ta emot vikariat på grund av strejken.

Det är av största vikt att alla deltar i strejken. Därför har reglerna beträffande vikariat setts över och justerats så att flera är berättigade till strejkbidrag. 

Om du är berättigad till strejkbidrag ska du kunna bestyrka närmare uppgifter om hur du tillfrågades att vikariera. Uppgifterna fylls i på den e-bankett som SOOL- och OSJ-medlemmarna ansöker om strejkbidrag med. 

Får jag strejkunderstöd om en del av medlemsavgiften fortfarande är utestående?

Vi kontrollerar medlemsavgifternas status vid utbetalningen av strejkunderstöd. Om du har obetalda medlemsavgifter kan du beräkna och betala dem via Egna uppgifter på oaj.fi (inloggning behövs). 

Du kan också kontakta OAJ:s medlemsservice med hjälp av ett kontaktformulär eller ringa det avgiftsfria tjänstenumret 0800 418 401. Medlemskapstjänsterna ger instruktioner om hur du betalar medlemsavgiften. Om det finns en stor summa obetalda medlemsavgifter kan en betalningsplan upprättas.

Medlem som uttagits till strejk på organisationens beslut kan ansöka om strejkbidrag tidigast från och med första dagen efter sista strejkdagen. 

Ansökan görs via strejkapplikationen som finns på Egna uppgifter bakom inloggning på oaj.fi. Här fyller du i dina strejkdagar för vilka löneinkomster inte betalas samt kontonummer. Processen kan ta lite tid men när bidraget är betalt syns det i Egna uppgifter.

Strejkbidrag ska ansökas inom 6 månader från strejken. Förutsättningen för att få strejkbidrag är att medlemsavgifterna är betalda.

Under strejken betalas strejkunderstöd för alla veckodagar då en strejkande arbetstagare förlorar sin lön. Om strejken har pågått över ett veckoslut, betalas strejkbidrag i princip även för veckoslutsdagarna. Om du är osäker på huruvida lönen innehålls för veckoslutet, ska du ansöka om strejkbidrag först när du vet för vilka dagar du har gått miste om lön.

Här finns beskrivningar:

När du efter strejken ska ansöka om strejkbidrag ska du logga in till Egna uppgifter. Till vänster i menyn finns strejkrubriken. Skrolla tillräckligt långt ner för att hitta rätt ställe. Om strejktillämpningen inte syns under dina egna uppgifter (obs först efter strejken) och du har korrekta föreningsuppgifter, ska du kontakta OAJ-kansliet och be att du läggs till på strejklistan. Kontakta katja.jarvinen@oaj.fi eller pawan.kumar@oaj.fi. 

Medlemmar i SOOL och OSJ och medlemmar som är med i förening på annan ort än strejkorten  

De medlemmar i SOOL och OSJ som har strejkat fyller i ett kontaktformulär innan de ansöker om strejkbidrag. Kontaktformuläret fylls också i av OAJ-medlemmar som är medlemmar i en förening på en annan ort än strejkplatserna och därför inte kan fylla i informationen direkt i ansökan. Till kontaktformuläret.

Efter att ha fyllt i kontaktformuläret måste medlemmen fortfarande fylla i en ansökan om strejkbidrag i strejkapplikationen. Ansökan kan göras först efter att medlemmen har fått ett meddelande via e-post om att det är möjligt att ansöka om bidrag.

Problem med strejkappen?

Om du har problem med ansökan i strejkappen vill vi att du meddelar om saken via det här kontaktformuläret.

Strejken omfattade alla OAJ:s medlemmar i huvudstadsregionen, det vill säga Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla, som är anställda i ett arbetsavtalsförhållande och jobbar inom småbarnspedagogikenStrejken gällde inte familjedagvård, gruppfamiljedagvård i hem och privat familjedagvård.  

Den som är anställd i ett tjänsteförhållande får enligt lagen inte delta i en politisk strejk. Därför avgränsades anställda i tjänsteförhållande från strejken. Strejken gällde alltså bara dem som är i arbetsavtalsförhållande. Kontrollera med förtroendemannen ifall du är osäker på din anställningsform.  

Nedan info som gavs före strejken

Det finns olika slags strejker. Vanligen riktar sig en strejk mot avtalsförhandlingar eller arbetsplatsförhållanden.

En politisk strejk riktar sig mot regeringens politik, i det här fallet till exempel den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som regeringen försöker driva genom lagstiftningsvägen. Arbetskonflikten riktas inte mot arbetsgivaren eller ikraftvarande tjänste- och arbetskollektivavtal.

Ja, politiska strejker är lagliga konfliktåtgärderMen inte för tjänstemän som därför har avgränsats från strejken.  

Arbetsinställelsen gäller arbetsturer som börjar på onsdag 31.1.2024 mellan klockan 05.59 - 20.59 och gäller till arbetsskiftets slut. 

Exempel: 

 • Arbetsskiftet börjar kl. 6. Arbetstagaren är i strejk hela arbetsskiftet. 
 • Arbetsskiftet är kl. 15–22. Arbetstagaren är i strejk hela arbetsskiftet. 
 • Arbetsskiftet börjar kl. 5 och slutar kl. 12. Arbetstagaren omfattas inte av strejken utan arbetar som vanligt hela arbetsskiftet. Strejken föranleder dock ändringar i exempelvis enheternas öppethållningstider. 

Anställda i tjänsteförhållande kan inte delta i en politisk strejk. Gå som vanligt till arbetet och fråga av den egna chefen om anvisningar om hur arbetet genomförs. Begär att få alla anvisningar och bestämmelser skriftligen. En daghemsföreståndare måste också vid en strejk följa lagstiftningen om småbarnspedagogik samt bestämmelserna i arbets- och tjänstekollektivavtalet.

Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som är i arbetsavtalsförhållande deltar i den politiska strejken 31.1.2024 som gäller småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen. Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som är i tjänsteförhållande deltar inte.

Strejken avgränsades till småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen med tanke på påverkan, laglighet och samarbete med andra fackförbund. Strejken är en endagsstrejk eftersom vi redan genom att gå ut i strejk gör skillnad och får uppmärksamhet i media, oavsett strejkens längd.

OAJ:s medlemmar är normalt i arbete den 1 februari och deltar inte till exempel i stödstrejker.

Det är var och ens egen sak att tillhöra facket. Ingen ska fråga det här och frågan behöver inte besvaras. En daghemsföreståndare i tjänsteförhållande bör vägra att samla in sådan information.

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att betala vanlig lön för torsdagen den 1 februari. Så om arbetstagaren arbetar som vanligt enligt arbetsskiftsförteckningen betalas lönen som vanligt även om arbetsuppgifterna skulle ändras eller sådana inte finns på grund av andra fackföreningars arbetskonflikter. Dessutom utför OAJ:s medlemmar inte strejkbelagt arbete, vilket innebär att lönen erhålls även om man vägrar att utföra kollegans uppgifter under en strejk.

Ja, förskoleundervisningen omfattas av strejken.

 Varför strejkar OAJ:s medlemmar?

Strejken är en kollektiv åtgärd med vilken OAJ strävar efter att få rättvisa avtal till lärarna.

OAJ:s primära målsättning är alltid att sluta avtal med arbetsgivaren genom att förhandla. Men om avtalsförhandlingarna som gäller lärare stampar på stället kan OAJ se sig tvingad att tillämpa organisatoriska åtgärder.

Det finns alltid goda grunder till en strejk. I kulisserna har långa förhandlingar förts, olika alternativ vägts mot varandra, och på arbetstagarsidan finns inga andra alternativ i detta läge än att ta till strejk. Medlemskap i fackförbundet förpliktar enskilda medlemmar att agera enligt det egna fackets strejkbeslut.

Nyttan av en strejk syns oftast på lång sikt. Olika arbetstagare har under olika tider varit tvungna att säkerställa rättvisa avtal genom att strejka. Var och en deltar i strejken på sin egen tur. Det handlar om solidaritet med andra arbetstagare.

Det är OAJ:s styrelse som tar beslut om att strejka, men om strejken är storskalig är det fullmäktige som avgör saken.

I strejkvarslet framgår strejkens omfattning och längd. De medlemmar som omfattas får närmare anvisningar och likaså lokalföreningarna på strejkorten.

Riksförlikningsmannen kan föreslå att strejken flyttas fram.

Hur tas beslut om strejk?

Det utarbetas olika planer och scenarier för eventuella arbetskonflikter och strejker. 

För OAJ:s medlemmar avgörs stridsåtgärderna av fullmäktige. Fullmäktige har också gett organisationens styrelse befogenhet att besluta om de vill delta i en arbetskonflikt. Detta bemyndigande gör det möjligt att inleda stridsåtgärder i första skedet i mindre skala utan att behöva sammankalla hela fullmäktige för att fatta beslut om strejk. Fullmäktige fattar beslut om eventuella mer omfattande stridsåtgärder.

 

Jag har blivit ombedd att vara strejkvakt. Vad ingår i mina uppgifter?

Strejkvaktens uppgift är att förhindra att arbetstagare går in på arbetsplatsen genom att prata. Om det trots detta sker en kränkning av strejken kommer strejkvakten att rapportera kränkningarna till den lokala ledningen för den egna föreningen.

Strejkvakten informerar om frågor som har att göra med strejken. Till exempel distribuerar hen informationsblad och informerar utomstående, såsom media, vårdnadshavare och studenter, om orsakerna till strejken och organisationens mål.

Vad innebär arbete som omfattas av strejk?

I strejkvarslet definieras det strejkbelagda arbetet. Strejkbelagt arbete gäller de arbetsuppgifter som infaller under strejkdatumet och gäller också för- och efterarbete. Det är alltså inte arbetsgivaren som bestämmer, utan organisationerna. 

Fackförbundens centralorganisationer har tillsammans gjort ett principbeslut om hur man förhåller sig till en annan organisations strejk där man uppmanar medlemmarna att avstå från arbete som omfattas av strejk.

Om en annan fackorganisation strejkar behöver den icke-strejkande medlemmen i OAJ inte utföra uppgifterna som omfattas av strejk, utan endast normala arbetsuppgifter. Det är inte möjligt att tillfälligt förlänga det arbete som inte omfattas av strejken för att utföra det arbete som gör det.

 

Vad är en lockout? Kan en sån förekomma?

En lockout är en arbetsinställelse som riktas mot de anställda av arbetsgivaren, i vilket fall allt arbete upphör och betalningen av lön avbryts. Lockouter är sällsynta, men de har använts under de senaste åren, bland annat inom skogsindustrin. Strejkunderstöd betalas också ut under den tid som lockouten pågår.

Varför får jag inte OAJ:s medlemsbrev eller textmeddelanden?

OAJ skickar medlemsbrev och textmeddelande till de medlemmar som omfattas av stridåtgärder när strejkvarsel har getts. Kontrollera att dina medlemsuppgifter är korrekta i vårt medlemsregister. 

 

Strejkar alla OAJ:s medlemmar? / Hur vet jag om strejken berör mig?

Om strejkvarsel ges informerar vi närmare om vilka arbetsplatser och arbetsuppgifter som omfattas av strejken. 

Kontrollera att ditt telefonnummer och din e-postadress är uppdaterade i OAJ:s medlemsuppgifter för kommunikation gällande strejken. Här kan du uppdatera din personliga e-postadress till dina medlemsuppgifter. Ange ditt personliga telefonnummer och e-postadress, inte din arbets-e-post, eftersom din arbetsgivare kan förhindra åtkomsten till din arbets-e-postadress medan en strejk pågår.

Gäller strejken också SOOL- och OSJ-medlemmar som arbetar?

Ja. 

Jag vill inte strejka, måste jag?

När OAJ och FOSU har fattat ett beslut om strejk är alla som utför arbete som berörs av strejken skyldiga att följa organisationens beslut. Det är viktigt att alla aktivt bidrar till att våra mål uppnås, både när de strejkar och när de inte strejkar.

Det finns alltid goda grunder till en strejk. I kulisserna har långa förhandlingar förts, olika alternativ vägts mot varandra, och på arbetstagarsidan finns inga andra alternativ i detta läge än att påbörja en strejk. Medlemskap i fackförbundet förpliktar enskilda medlemmar att agera enligt det egna fackets strejkbeslut.

Nyttan av en strejk syns oftast på lång sikt. Olika arbetstagare har under olika tider varit tvungna att säkerställa rättvisa avtal genom att strejka. Var och en deltar i strejken på sin egen tur. Det handlar om solidaritet med andra arbetstagare.

 

Måste jag meddela min arbetsgivare om jag strejkar?

Nej. Arbetstagaren är inte skyldig att i förväg meddela arbetsgivaren om han eller hon deltar i strejken. Fackorganisationen informerar om saken centralt.

 

Får arbetsgivaren fråga om jag har för avsikt att delta i en strejk (dvs. fråga indirekt om jag är medlem i ett fackförbund)?

Nej. Arbetsgivaren har inte rätt att samla in uppgifter om enskilda medlemmars medlemskap i fackorganisationer i fall av en eventuell strejk. Detta gäller alla medlemmar, även de i ledande ställning. Undersökningar av detta slag tolkas som ett försök att bryta strejken. Organisationen ingriper i varje försök som detta.

 

Kan en arbetsgivare förbjuda att man strejkar?

Nej. Detta är en grundläggande rättighet. Organisationen definierar strejkgränserna, dvs. vilka uppgifter som lämnas ogjorda och var.

 

Kan jag förlora mitt jobb till följd av att jag deltar i en strejk?

Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp eller avsluta anställningsförhållandet på grund av en så kallad lovlig strejk. Strejken påverkar dock inte en arbetstagares rätt att när som helst säga upp ett visstidsavtal.

 

Om jag är medlem och strejkar, kan jag hamna i personligt trubbel?

Nej. Ansvaret för strejken ligger hos organisationen.

 

Kan arbetsgivaren ålägga mig att utföra uppgifter i förväg för att ordna undervisningen under strejken?

Nej. Förhands- och efterarbete är strejkarbete. De görs alltså inte.

 

Måste cheferna planera skolans/daghemmets verksamhet i fall av en eventuell strejk?

Nej, det ingår inte i arbetsbeskrivningen.

 

Måste läraren planera lektioner i förväg för självständiga studier?

Nej.

 

Kan en lärare tilldelas nödarbete?

Arbetsgivaren definierar gränserna för nöd- och skyddsarbete men arbete inom undervisning, fostran och forskning kan inte definieras som nödarbete.

 

Vad är skyddsarbete?

Med skyddsarbete avses arbete som är nödvändigt för att förhindra fara för människors liv och hälsa eller för att skydda egendom som är i fara, särskilt till följd av en strejk.

Bestämmelserna om skyddsarbete gäller endast för tjänsteinnehavare. En person i ett anställningsavtal kan inte tilldelas skyddsarbete.

Enligt OAJ är arbetet inom områdena utbildning, fostran och forskning inte av en sådan natur att det skulle kunna räknas som skyddsarbete.

 

Är det möjligt att arbeta för en annan arbetsgivare eller att arbeta som företagare under strejken?

Under strejken kan du utföra annat arbete som inte omfattas av strejken eller bedriva entreprenörskap. Under en strejk får en person inte utföra arbete som konkurrerar med personens arbetsgivare (lojalitetsprincipen) utan arbetsgivarens tillstånd, om inte annat avtalats med arbetsgivaren (t.ex. bisysslotillstånd).

 

Vad händer med naturaförmåner och arbetsutrustning under strejken?

Under strejken är arbetsgivaren inte skyldig att betala naturaförmåner av lönekaraktär, såsom lunch- och rekreationsförmåner. Rätten att använda en arbetsbostad bibehålls under strejken. På begäran av arbetsgivaren ska arbetstagaren överlämna arbetsgivarens utrustning, till exempel telefon och dator, till arbetsgivaren i början av strejken.

Kontrollera att ditt telefonnummer och din e-postadress är uppdaterade i Egna uppgifter för kommunikation gällande strejken. Du kan själv uppdatera din personliga e-postadress till dina medlemsuppgifter här. Ange ditt personliga telefonnummer och e-postadress, inte din arbets-e-post, eftersom din arbetsgivare kan förhindra åtkomsten till din arbets-e-postadress medan en strejk pågår.

 

Hur påverkar strejken ett visstidsanställningsförhållande?

Strejken påverkar inte visstidsanställningsförhållandets varaktighet. Ett visstidsanställningsförhållande löper alltid ut vid utgången av den överenskomna tiden, såvida inte de avtalsslutande parterna uttryckligen kommer överens om att fortsätta anställningsförhållandet.

 

Jag har prövotid. Vågar jag delta i strejken?

När provanställningstiden är i kraft enligt avtalet får endera parten häva eller säga upp anställningsavtalet utan särskild anledning. Under provanställningsperioden eller under strejken får arbetsgivaren emellertid inte säga upp anställningsförhållandet av något skäl som skulle vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt i förhållande till provanställningsperiodens syfte.

 

Vilken effekt har strejken på deltidsarbete?

Om du till exempel är på deltidspension eller partiell vårdledighet men inte har kommit överens om några arbetsuppgifter för strejkdagarna, kommer strejken inte att påverka dig. Om arbetsuppgifter har avtalats för strejkdagarna berör strejken dig och du har rätt till strejkunderstöd.

Hur påverkar strejken föräldraledighet?

Om föräldraledigheten och arbetsgivarens skyldighet att betala lön har inletts innan strejken inleds betalas mammaledighetens lön normalt under strejken.

Om föräldraledigheten börjar under strejken är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut lön för föräldraledigheten före strejkens slut. Föräldraledighetens betalda period löper inte under strejken. Endast datumet för utbetalningen av lönen ändras.

 

Hur påverkar strejken sjukledighet?

Om sjukledigheten börjar innan strejken inleds ska en avtalsenlig lön betalas under sjukledighetens längd.

Om en arbetstagare blir sjuk under strejken betalas arbetstagarens lön för sjukledigheten först vid strejkens slut om sjukdomen fortsätter. Hen har dock rätt till dagpenning från sin sjukförsäkring.

 

Hur påverkar strejken den årliga semestern?

Semestrar som har inletts före strejken fortsätter trots strejken och avslutas enligt hur de är registrerade att avslutas enligt semesterlistan. En person som återvänder från semester ska meddela arbetsgivaren om att hen återvänder från semester och deltar i strejken – i annat fall kan frånvaron tolkas som otillåten frånvaro.

Om ledigheten börjar under strejken och strejken varar så länge att ledigheten inte kan tas ut alls betalar arbetsgivaren semesterersättning för den ledighet som inte tas ut, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala semesterpenning.

Semester ackumuleras inte under strejken. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om att skjuta upp ledigheten.

 

Kan jag ta min semester under strejken?

Efter att ha bekräftat den årliga ledigheten får arbetsgivaren inte skjuta upp eller avbryta arbetstagarens ledighet ens i strejk.

 

Vad ska jag göra om strejken börjar under min vintersemester?

Vintersemester som inleddes före strejken fortsätter trots strejken och avslutas i enlighet med hur semestern har bekräftats. En person som återvänder från semester ska meddela arbetsgivaren om att hen återvänder från semester och deltar i strejken, så att arbetsgivaren inte tolkar frånvaron efter semestern som en s.k. otillåten frånvaro. Under semestern betalas lön för semestern som normalt, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala semesterpenning för vinterledighet före en strejk.

 

Vad ska jag göra om min semester börjar under strejken?

Om den bekräftade semestern börjar under strejken och strejken varar så länge att ledigheten inte kan tas ut skjuts ledigheten upp. Om strejken varar så länge att vinterledigheten inte kan tas ut före slutet av semesterperioden (30.4.) kan man komma överens med arbetsgivaren om att spara den oanvända ledigheten.

Alternativt kan man komma överens med arbetsgivaren om att vinterlovet ska tas ut inom ett år efter semesterperiodens slut. Om arbetsgivaren vägrar att komma överens om att spara eller ta ut vinterledigheten vid ett senare tillfälle betalar arbetsgivaren ut semesterersättning för den vinterledighet som inte har tagits ut.

 

Hur kommer strejken att påverka den kommande alterneringsledigheten?

Förutsättningen för att ta ut alterneringsledighet är att arbetstagarens anställning och anställningsförhållande hos samma arbetsgivare har pågått under en sammanhängande period på minst ett år omedelbart innan alterneringsledigheten inleds. Denna period på ett år får omfatta upp till 30 dagars obetald frånvaro (t.ex. strejkdagar), förutsatt att personen har arbetat för samma arbetsgivare i minst 12 månader under de senaste 13 månaderna. Om en sökande har haft mer än 30 dagars obetald ledighet under de senaste 13 månaderna finns det ingen rätt till alterneringsersättning (försäkringsdomstolens förhandsbeslut 30.11.2000/8919:99).

 

Hur påverkar strejken studie-, arbets- eller tjänsteledighet?

Strejken påverkar inte villkoren för en överenskommen studieledighet. Studieledigheten bestäms i enlighet med lagen och förordningen om studieledighet. Strejken påverkar inte arbets- eller tjänsteledighet som redan inletts eller överenskommits.

 

Om det blir strejk, kommer arbetsdagarna att överföras till tiden för sommaravbrott?

Vi ser ingen möjlighet att skjuta upp skoldagarna. I grundskolelagens 23 § definieras följande:

"När undervisning av tvingande skäl inte kan ordnas på dagar som har bestämts såsom arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås, skall de förlorade arbetsdagarna ersättas genom att arbetstiden förlängs med högst sex dagar."

Enligt vår tolkning kommer inte ens en veckas strejk att leda till att målen i läroplanen inte uppnås under läsåret. Till exempel under coronavåren 2020 lades inga arbetsdagar till undervisningen, även om avbrott och störningar inträffade. Ett uppskjutande av arbetsdagar skulle därför vara ett försök att bryta strejken.

 

Hur påverkas ledighetsperioder av strejken?

Ledighetsperioder som har inletts före strejken fortsätter trots strejken och avslutas enligt hur de är registrerade att avslutas enligt överenskommelse.[Rivityskohta][Rivityskohta]Om strejkens och ledighetsperiodens början är desamma, blir klockslaget avgörande. Ledighetsperioden börjar kl. 00.00. Enligt strejkvarslen börjar en strejk kl. 00.01 på strejkdagar. I detta fall är arbetstagaren på en ledighetsperiod och inte strejkande.

Om ledighetsperioden avslutas mitt i strejken, ska personen meddela arbetsgivaren om att hen återvänder från ledighetsperioden och deltar i strejken – i annat fall kan frånvaron tolkas som otillåten frånvaro.

Om ledighetsperioden börjar under strejken skjuts ledighetsperioden upp.

I årsarbetstidsavtal inom UKTA-avtalsområdet för yrkesskolor baseras intjänad semesterpenningar på månader och betalas separat. Varaktigheten hos utfärdade strejkvarslen påverkar inte intjänandet eller utbetalningen av semesterersättningar.

För undervisningspersonal med årsarbetstid i folkhögskolor, idrottshögskolor och yrkeshögskolor ingår semesterpenningar i månadslönen och strejken påverkar därför inte intjänandet av semesterpenningar. Medan man deltar i strejken betalar arbetsgivaren inte lönen, men en medlem har rätt till OAJ:s strejkunderstöd som är 180 euro per dag.

Vid yrkesskolor inom den privata undervisningssektorn sänks lönen för nästa ledighetsperiod av obetald frånvaro, såsom strejk (Sivistas avtalsområde).

 

Kan en arbetsgivare skjuta upp en lördagsarbetsdag som infaller under en strejk?

En lördagsarbetsdag, som antecknats i läsårsplanen och infaller under strejkperioden, är strejkbelagt arbete som inte utförs.

En FBA- eller elevarbetsdag som infaller under strejkperioden överförs inte till en annan tidpunkt.[Rivityskohta][Rivityskohta]De arbetsdagar som är planerade för lördagen kan till exempel vara en lärararbetsdag (FBA) eller en elevarbetsdag, som ersätts med en ledighet under en annan elevarbetsdag.

Om en FBA- eller elevarbetsdag infaller på en lördag, får OAJ:s medlemmar strejkunderstöd även för veckoslutet, förutsatt att arbetsgivaren inte betalar lönen för arbetstagaren på grund av strejken.

Utöver de egentliga skoldagarna och annan förordnad arbetsplikt får arbetsgivaren utse tjänsteinnehavare att delta i planeringen, utbildningen och utvecklingen av arbetsgemenskapen under högst två dagar (högst 12 timmar) per läsår. Om arbetsgivaren ansåg att det skulle finna behov för en extra FBA, skulle en separat ersättning betalas ut. (UKTA avsnitt B 14§ Lärararbetsdagar mom. 2)

 

Påverkar strejken pensionsbeloppet?

Strejken påverkar pensionsbeloppet genom en sänkning av den lön som pensionen baseras på. Vid en kort strejk är effekten mycket liten.

 

Vilken effekt har strejken på partiell förtida ålderspension?

Strejken har ingen inverkan på rätten till pension eller att gå i partiell förtida ålderspension. 

 

Jag är pensionär och arbetar inom undervisningssektorn. Berör strejken mig och hur påverkar strejken min situation?

Det är arbetsuppgifter som sätts i strejk, inte personer. Om du är medlem i Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ är du skyldig att delta i strejken och har rätt till strejkunderstöd.

Om du inte är medlem i OSJ kan du delta i strejken och arbetsgivaren får inte utdöma några påföljder för dig för detta. I detta fall har du dock inte rätt till strejkunderstöd.

 

Påverkar strejken den yrkesbaserade pensionsåldern?

Nej.

Kan en chef delta i en strejk även om hen är en representant för arbetsgivaren?

Om organisationen har fattat ett strejkbeslut kan du delta i strejken i enlighet med beslutet. Som chef kan du delta i strejken även om du har utsetts till representant för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte förbjuda deltagande i strejken eller utesluta ansvarspersoner från strejken i förväg.

 

Måste cheferna planera skolans/daghemmets verksamhet i fall av en eventuell strejk?

Nej, det ingår inte i arbetsbeskrivningen.

 

Vilken ställning har förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige under strejken?

De förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige som omfattas av strejkgränserna deltar i princip i strejken. FOSU och OAJ sätter strejkgränserna.

Förtroendemannen sköter ärenden i anslutning till en enskild medlems tjänsteförhållande även under strejken. Det bör noteras att arbetsgivaren inte nödvändigtvis betalar ersättning för denna period.

Vad händer om en medlem inte deltar i en strejk som beslutas av organisationen?

En person som omfattas av en strejk och ändå utför arbete som berörs av strejk eller en person som befinner sig utanför strejkgränsen men utför arbete som omfattas av strejken, men som inte ligger inom hens arbetsbeskrivning, bryter mot strejken.

En person som har handlat i strid med organisationens beslut under en strejk kan uteslutas från medlemskapet i organisationen och kan omfattas av en betydande karenstid under vilken hen inte kan ansluta sig till organisationen.

 

Kan jag avgå från OAJ om strejken blir av och komma tillbaka när den är över?

Under strejken kommer OAJ att noga övervaka vem som går med och avgår från organisationen. Om en medlem avgår vid tjänste- och arbetskollektivavtalsperiodens slut eller efter att ha hört strejkvarslet och återgår som medlem efter strejkens slut inför organisationen en karensperiod för hen. Hen får inte ansluta sig till organisationen förrän efter karensperioden. OAJ behandlar varje fall separat och granskar de gällande medlemskapen för varje fall.

 

Om jag inte är medlem i OAJ, får/måste jag fortfarande strejka?

Det är arbetsuppgifter som sätts i strejk, inte personer. En icke-organiserad arbetstagare kan delta i en strejk och arbetsgivaren får inte utdöma några påföljder för arbetstagaren för detta. Strejkunderstöd utbetalas dock endast till medlemmar i OAJ.

 

Hur ska icke-organiserade arbetstagare agera under en strejk?

Resultatet av strejken kommer att gynna alla arbetstagare, även icke-organiserade arbetstagare. De får delta i strejken, men de har inte rätt till strejkunderstöd. Enligt neutralitetsprincipen är arbetstagare som inte är medlemmar i den organisation som ska genomföra strejken eller arbetstagare som är medlemmar i organisationen, men som inte berörs av strejken, inte skyldiga att utföra uppgifter som berörs av strejken.

Enligt lagen har de dock rätt att vägra att utföra uppgifter som berörs av strejken men som de i vanliga fall inte utför (t.ex. Lag om kommunernas och välfärdsområdenas tjänstekollektivavtal 12 §). Det är också vad de strejkande och deras egen organisation förväntar sig av dem.

Hur förfaller lönerna under strejken?

Strejken har ingen inverkan på förfallodagen för löner. Om arbetstagaren har en lönefordran som förfaller under strejken kommer den att betalas på förfallodagen. Vid försenad betalning ska en ränta för fordran betalas i enlighet med räntelagen. Detta gäller endast fordringar som förfaller under strejken, men som ackumulerats tidigare. Naturligtvis utbetalas ingen lön strejktiden.

Hur kommer strejken att påverka mig om jag är utomlands med elever/studenter?

Strejkens omfattning framkommer alltid i strejkvarslet. Det berättar vilket arbete som omfattas av strejken och vilket arbete som inte gör det. Vi vet att det pågår många lägerskolor och skolresor i mars och maj, både hemma och utomlands. Dessa kommer att beaktas vid fastställandet av gränserna för strejken.

 

Är det okej att resa utomlands under en strejk?

En strejk kan sluta oväntat och med mycket kort varsel. Arbetstagaren är skyldig att vara tillgänglig för arbetsgivaren omedelbart efter strejkens slut.

Frågor och svar uppdaterade 9.2.2024

Här hittar du info om övertids- och skiftbytesförbud.

 

OAJ förhandlar

 • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
 • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
 • Läs mera förhandlingssidan!
 • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
 • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
 • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!