OAJ-medlemmarnas tjänste- och arbetskollektivavtal går ut våren 2022. Avtalen för kommunsektorn, Avainta arbetsgivarna och staten löpte ut den 28 februari. Avtalen för den privata undervisningssektorn och universiteten (Bildningsarbetsgivarna) löpte ut den 31 mars och kollektivavtalet för privata socialservicebranschen (Hali) den 30 april.

Följ med hur förhandlingarna framskrider inom just ditt avtalsområde. Om du är osäker på vilket avtal du följer, så hittar du information om avtalen här.

Följ också med avtalsförhandlingarna i sociala medier. Delta gärna i diskussionen och tagga #oajförhandlar #oajneuvottelee.

 • UKTA-avtalet för den kommunala undervisningspersonalen gäller  lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare, lärare i den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen och lärare i den grundläggande konstundervisningen och fritt bildningsarbete.
 • OAJ förhandlar om avtalet med KT Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna.
 • Cirka 67 000 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • Avtalsperioden gick ut 28.2.2022.

Nytt:

8.6 Nya tjänste- och arbetskollektivavtalet UKTA
8.6 Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn upphör
8.6 Äntligen avtal för kommunsektorn
7.6 OAJ:s styrelse godkände förhandlingsresultatet för kommunsektorn
6.6 FOSU, JAU och KT har nått ett förhandlingsresultat
23.5 Kommunsektorns förhandlingar pausade
20.5 Nya sonderingar i kommunsektorns förhandlingar
11.5 Förlikningsförslaget har förkastats – OAJ skulle ha godkänt förslaget efter grundligt övervägande
10.5 Förlikningsnämnden gav ett medlingsbud
3-9.5 Över tjugotusen lärare går i strejk på tisdagen 
14.4 Ministern flyttar fram lärarstrejken i huvudstadsregionen till den 3–9 maj. Samtidigt ges nytt strejkvarsel för tio städer
30.3 Omöjligt godkänna förlikningsförslaget 
29.3 Ett förlikningsförslag har getts för kommunsektorn – huvudförhandlarna missnöjda
28.3 Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn
21.3 Strejkvarsel för lärarna i huvudstadsregionen
16.3 Lärarstrejker framflyttade med två veckor
15.3 Ett tredje strejkvarsel - gäller Åbo och Uleåborg
14.3 Ett andra övertids- och skiftbytesförbud mellan 21.3.2022 -27.3.
11.3. Andra strejkvarslet för kommunsektorn – strejkhot i Tammerfors och Kuopio
7.3. Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte

Läs frågor och svar om förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte.
Läs frågor och svar om strejk

 • Avtalsperioden gick ut 28.2.2022.
 • Cirka 700 OAJ-medlemmar omfattas av det allmänt kommunala AKTA-avtalet. OAJ-medlemmar som omfattas av AKTA är obehöriga lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik och i familjedagvårdsgrupper samt  servicehandldeare samt chefer och sakkunniga i undervisnings- och bildningsväsendet. 

Nytt

8.6 Nya tjänste- och arbetskollektivavtalet UKTA
8.6 Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn upphör
8.6 Äntligen avtal för kommunsektorn
7.6 OAJ:s styrelse godkände förhandlingsresultatet för kommunsektorn
6.6 FOSU, JAU och KT har nått ett förhandlingsresultat
23.5 Kommunsektorns förhandlingar pausade
20.5 Nya sonderingar i kommunsektorns förhandlingar
11.5 Förlikningsförslaget har förkastats – OAJ skulle ha godkänt förslaget efter grundligt övervägande
10.5 Förlikningsnämnden gav ett medlingsbud
3-9.5 Över tjugotusen lärare går i strejk på tisdagen 
14.4 Ministern flyttar fram lärarstrejken i huvudstadsregionen till den 3–9 maj. Samtidigt ges nytt strejkvarsel för tio städer
12.4 Ett fjärde förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för OAJ-medlemmar i kommunsektorn. Förbudet gäller tillsvidare.
30.3 Omöjligt godkänna förlikningsförslaget 
29.3 Ett förlikningsförslag har getts för kommunsektorn – huvudförhandlarna missnöjda
28.3 Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn
21.3 Strejkvarsel för huvudstadsregionens lärare
16.3 Lärarstrejker framflyttade med två veckor
15.3 Ett tredje strejkvarsel - gäller Åbo och Uleåborg
14.3 Ett andra övertids- och skiftbytesförbud mellan 21.3.2022 -27.3.
11.3. Andra strejkvarslet för kommunsektorn – strejkhot i Tammerfors och Kuopio
7.3. Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte

Läs frågor och svar om förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte.
Läs frågor och svar om strejk

 

 • AVAINOTES är kollektivavtalet för privata undervisningssektorn där huvudmannen hör till AVAINTA Arbetsgivarna. En del yrkeslärare, lärare i yrkeshögskolor och lärare i den grundläggande konstundervisningem och det fria bildningsarbetet  följer avtalet. 
 • 1 280 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • OAJ förhandlar om avtalet med AVAINTA Arbetsgivarna.
 • Avtalsperioden är 31.3.2030–28.2.2022.
 • OAJ:s förhandlare är Pasi Repo. 
 • Förhandlingsläget:
 • Kollaktivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna följs av en del lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i privata daghem.
 • 160 OAJ-medlemmar omfattas avtalet.
 • OAJ förhandlar om avtalet med AVAINTA Arbetsgivarna. 
 • Avtalsperioden är 31.3.2020–28.2.2022
 • Kirsi Sutton är ansvarig förhandlare för OAJ.
 • Förhandlingsläget:  
 • Bildningsarbetsgivarna/vuxenutbildningscenter: lärare i privata yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.
 • 440 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • OAJ förhandlar om avtalet med Bildningsarbetsgivarna.
 • Avtalsperioden är 1.4.2020–31.3.2022.
 • OAJ:s förhandlare är Minna Vakkuri.
 • Förhandlingsläget:
  • 9.8 avtalet träder i kraft då alla parter OAJ, JHL och Jyty godkände det. Bekanta dig med avtalet.
  • 5.8 förhandlingara fortsätter och ett förhandlingsresultat nås
  • 4.5 Förhandlingarna är pausade. 
  • 2.4 förhandlingarna avbröts
  • 25.3 diskuterades familjeledighetsrefomen och avtalskapitlet om lärarnas arbetstid och lön. Förhandlingstakten intensifieras fram till att avtalet går ut 31.3.
 • Bildningsarbetsgivarna/universiteten: undervisningspersonalen vid universitet och övningsskolor.
 • FOSU förhandlar om avtalet med Bildningsarbetsgivarna. OAJ:s förhandlare är Hanna Tanskanen.
 • OAJ förhandlar om anställningsvillkoren för övningsskolornas undervisningspersonal. Förhandlare Eila Urpilainen.
 • Drygt 2 100 OAJ-medlemmar omfattas av kollektiavtalet för universitet.
 • Avtalsperioden är 1.4.2020–31.3.2022. 

  Nytt
 • 8.4 Universitetsavtalet i kraft trots OAJ:s motstånd
 • 3.4 Avtalslösning för universiteten
 • 25.3 diskuterades familjeledighetskostnader och visstidsanställningar. Förhandlingstakten intensifieras fram till att avtalet går ut 31.3.
 • Kollektivavtal för privata socialservicebranschen: en del lärare inom småbarnspedagogik i privata daghem. OAJ är inte förhandlande part, men förhandlar med Välmåendebranschen HALI om anslutningsavtalet för lärare inom småbarnspedagogik som bland annat definierar lärarnas arbetstid.
 • 790 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • OAJ förhandlar om kollektivavtalets anslutningsprotokoll med Välmåendebranschen HALI.
 • Avtalsperioden är 1.4.2020–30.4.2022. 
 • Statens tjänste- och arbetskollektivavtal samt preciserade avtal: OAJ-medlemmar i statens tjänst arbetar bland annat i Valteriskolan som underlyder Utbildningsstyrelsen, i Fransk-finska skolan i Helsingfors, Finsk-ryska skolan och Helsingfors Europaskola. Till statens avtalsområde hör också Sameområdets utbildningscentral, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, Räddningsinstitutet och skolhem.
 • 460 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.
 • FOSU förhandlar om statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal med Statens arbetsmarknadsverk, varefter OAJ förhandlar om preciserade avtal.
 • Avtalsperioden är 31.3.2020–31.3.2022. 
 • Ansvarig förhandlare är Petra Kirkko-Jaakkola. 
 • Förhandlingsläget:

 

OAJ förhandlar

 • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
 • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
 • Läs mera förhandlingssidan!
 • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
 • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
 • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!