När du går i pension ska du själv meddela vår medlemsservice om pensioneringen. Det här gör du med kontaktformuläret.

Vid pensioneringen övergår medlemskapet från OAJ automatiskt till Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ. OAJ står för anslutningsårets medlemsavgift och sedan är det upp till dig om du vill fortsätta i seniororganisationen. På formuläret kan du också välja alternativet att inte bli medlem i OSJ.

Till kontaktformuläret (logga in)OSJ


Lärarpensionär som vikarie

Om du som pensionär fortsätter med inhopp som vikarie, ska du begära tillbaka uppbördsfullmakten av löneräknaren. Som lärarsenior ska du inte mera betala OAJ-medlemsavgift från lönen.

Om du under pensionstiden har längre vikariat kan du som OSJ-medlem köpa en del OAJ-tjänster som gäller lärararbetet.

Hur får jag ett seniorpaket och vad ingår i det?

Den som vill ha ett seniorpaket ska kontakta vår medlemsservice.

Priset är 75 euro per termin och då ingår

  • ansvars- och rättsskyddsförsäkring som hänför sig till lärararbetet
  • hjälp i intressebevakningsfrågor
  • hjälp i juridiska frågor som gäller arbetet.

Kontakta oss!


OAJ-försäkringarna upphör vid pensioneringen

Observera att de försäkringar som OAJ har tagit för sina ordinarie medlemmarna upphör den sista arbetsdagen i samband med pensioneringen. Om du vill att försäkringarna fortsätter efter pensioneringen ska du kontakta försäkringsbolaget Turva innan du går i pension.  

Vår arbetslivsguide ger dig tips och råd inför pensioneringen.

Till arbetslivsguiden

Dela