Bli medlem i OAJ genast när du får ditt första jobb inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. Det lönar sig!

Du kan ansöka om OAJ-medlemskap genast när du är klar med dina lärarstudier och har fått ett jobb inom utbildningssektorn. Du kan också ansöka om medlemskap om du som studerande har ett lärarvikariat för minst en termin.

Om du är SOOL-medlem när du blir färdig med dina studier kan du ansöka om ordinarie medlemskap i OAJ genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Du kan alternativt fylla i en pappersblankett som fås av lärarombudet på din arbetsplats eller av den i föreningen som sköter medlemsärenden.

När en SOOL-medlem blir ordinarie medlem i OAJ upphör medlemskapet i studerandeorganisationen automatiskt. Du kan inte senare återgå till SOOL, inte ens om du börjar med fortsättningsstudier.

Om du redan är medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa, måste du betala medlemsavgiften också för den månad då du skriver ut dig. Då fortsätter medlemskapet i arbetslöshetskassan utan avbrott.

Bli medlem

Dela