När du går i pension behöver du inte ge upp lärargemenskapen. Du kan fortsätta i Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ och vi betalar för anslutningsåret!

Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ är en riksomfattande förening för alla våra pensionerade medlemmar. Det finns 72 seniorföreningar runt om i landet och det finns över 20 000 seniormedlemmar.

Meddela om pensioneringOSJ

Hur gå med i OSJ?

När du går i pension ska du meddela om saken till vår medlemsservice. Det här kan göras med en ändringsblankett. På samma blankett kan du ansluta dig till OSJ. Inloggning behövs för att kunna fylla i blanketten.

Om du redan har gått i pension men inte då gick med i seniororganisationen, kan du göra det enkelt genom att skicka de behövliga uppgifterna till vår medlemsservice eller till OSJ-kansliet.

Ändringsblanketten (blanketten är på finska)OSJ:s kansli

Rekreation och nätverkande

OSJ:s mål är att förbättra de sociala förmånerna för medlemmarna och att trygga pensionsförmånerna. Vidare ordnas kurser och olika aktiviteter.

Seniormedlemmarna behåller en del av OAJ:s medlemsförmåner, men villkoren avviker jämfört med de ordinarie medlemmarnas förmåner. Försäkringarna som OAJ har tagit för de ordinarie medlemmarna upphör den sista arbetsdagen före pensioneringen.

Som pensionär i arbetslivet

Om du som pensionär gör längre inhopp i arbetslivet kan du lösa in ett ”seniorpaket”. Det innehåller ansvars- och rättsskyddsförsäkring som hänför sig till det tillfälliga lärararbetet.  Du får också hjälp i intressebevakningsfrågor. Ett villkor är att personen ifråga är medlem i lärarnas seniororganisation eller är pensionärsmedlem i en förening som hör till OAJ.

Priset på 75 euro gäller per termin och kostar lika mycket oavsett tidpunkt för köpet. Förmånerna träder i kraft genast när man har betalat avgiften.

Dela