Medlemsavgiften beror på dina totala inkomster och avgiften får dras av i beskattningen.

OAJ:s medlemsavgift varierar beroende på hur mycket du förtjänar. Medlemsavgiften räknas på den beskattningsbara total inkomsten till vilken räknas grundlönen, lönetillägg och eventuella beskattningsvärden på naturaförmåner. Medlemsavgift betalas inte på stödpaket som betalas som engångsersättning vid uppsägning.

Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Arbetsgivaren uppbär medlemsavgiften direkt från lönen varje månad.

Den elektroniska anslutningsblanketten innehåller den fullmakt som arbetsgivaren behöver för att kunna uppbära medlemsavgift. OAJ skickar fullmakten till arbetsgivaren.

Man börjar betala medlemsavgift från början av den kalendermånad som följer på undertecknandet av medlemskapsansökan.

Till medlemskapsansökan

Hur stor är medlemsavgiften?

Medlemsavgiften innehåller avgiften till OAJ, region- och lokalföreningen och arbetslöshetskassans avgift.

Medlemsavgiften är i medeltal 1,1 procent beroende på föreningarnas avgifter som de själva fastställer.

Medlemsavgiften när du har flera arbetsgivare

Om du är gemensam lärare för flera läroanstalter betalar du medlemsavgift för allt arbete vid de olika läroanstalterna. Kontakta vår medlemsservice för att få referensnummer för betalningen.

Kontakta oss!


Avvikande medlemsavgifter

Om du är tjänst- eller arbetsledig från din lärartjänst eller lärarbefattning och tillfälligt arbetar med annat, betalas medlemsavgiften på basis av inkomsten från det andra arbetet. Avgiften är dock maximalt den som du skulle betala för lärarlönen.

Vi tar ett exempel: En lärare med en grundlön på 2 800 euro i månaden är tjänstledig från sitt lärarjobb. Under ledigheten arbetar hen som projektchef med en lön på 3 500 euro i månaden. Medlemmen betalar själv sin procentuella medlemsavgift till OAJ som räknas enligt lärarlönen på 2 800 euro i månaden.

När betalas nedsatt medlemsavgift?

Medlemsavgiften är nedsatt för dig som är

  • tjänstledig eller arbetsledig utan förvärvsinkomster
  • arbetslös
  • alterneringsledig
  • på oavlönad studie- eller vårdledighet
  • på dagpenning från FPA eller pensionsanstalt

Den nedsatta medlemsavgiften är 6,00 euro i månaden.
Du meddelar oss om ändringen med en ändringsblankett. För det här behövs inloggning.

Om du exempelvis under sommaren är tillfälligt utan arbete inom utbildningssektorn och då arbetar med annat, är medlemsavgiften minst 6,00 euro i månaden.

För dig som arbetar utomlands är medlemsavgiften 10 euro i månaden.

En del medlemmar sköter själv om betalningen av medlemsavgiften. När du har meddelat i Egna uppgifter att du själv betalar avgiften, får du räkningen till din e-post.

Obs! Du använder ett och samma referensnummer för betalningarna. Det är viktigt att du betalar avgiften i tid. Du kan själv välja om du betalar avgiften med en eller tre månaders mellanrum.

Dela