Andra stadiets utbildning

Illustration

Efter grundskolan kan den unga välja utbildning på andra stadiet, det vill säga gymnasie- eller yrkesutbildning.

Efter grundskolan kan den unga välja utbildning på andra stadiet, det vill säga gymnasie- eller yrkesutbildning. Båda ger behörighet för fortsatta studier på högskolenivå.

Gymnasiet och yrkesutbildningen bygger på den grundläggande utbildningen. Efter gymnasiet är studeranden redo för universitet, yrkeshögskola eller yrkesutbildning som baserar sig på gymnasiets lärokurs.

Inom yrkesutbildningen finns många olika utbildningsområden med inriktning för mer än hundra olika yrken. En yrkesinriktad grundexamen ger möjlighet att studera vidare vid yrkeshögskola eller högskola.

Det är i vissa fall möjligt att kombinera gymnasie- och yrkesutbildning.

Lärare på andra stadiet