Utbildning i Finland

Vårt utbildningssystem består av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, högskoleutbildning, vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning.

Utbildningen i Finland är i internationella toppen

Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en pedagogiskt betonad verksamhet för barn under skolåldern. Verksamheten är en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, utbildning och vård.

Småbarnspedagogik

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen främjar barnets förutsättningar för utveckling och lärande. Förskoleundervisning stärker barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla genom lek och positiva erfarenheter av lärande.

Förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande och ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier. Grundskolan är gratis för eleverna.

Grundläggande utbildning

Andra stadiets utbildning

Efter grundskolan kan den unga välja utbildning på andra stadiet, det vill säga gymnasie- eller yrkesutbildning. Båda ger behörighet för fortsatta studier på högskolenivå.

Andra stadiets utbildning

Högskoleutbildning

Högskolesystemet bygger på yrkeshögskolor och universitet.

Högskoleutbildning

Vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Inom alla utbildningsområden ges vuxenutbildning, det gäller allt från grundläggande utbildning till högskoleundervisning. Fritt bildningsarbete är en betydande del av vuxenutbildningen.

Vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstutbildning ger eleverna förmåga att uttrycka sig och möjligheter till att senare söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom det egna konstområdet.

Grundläggande konstundervisning

Utbildning är bästa integrationen

OAJ presenterar lösningar till hur barn, unga och vuxna med invandrarbakgrund bättre ska integreras i samhället.

Utbildning för invandrare