Digitaliseringen i utbildningen

Illustration

Dagens skola är mitt uppe i digitaliseringen. Informations- och kommunikationsteknik är medborgarfärdigheter och digitaliseringen är nödvändig också i skolan. Vi betonar att det ingalunda är apparater och program som är de viktigaste i digitaliseringen, för det är lärarna!

OAJ vill påskynda digitaliseringen inom utbildningen. Vi har kartlagt digitaliseringens läge år 2015.

Vår omfattande IKT-utredning visar bland annat att digitaliseringen går ojämnt framåt inom olika utbildningsstadier. Som helhet är grundskolan ännu långt från den IKT-nivå som förutsätts i de nya läroplanerna.

Satsning på fortbildning för lärare

Utredningen visar att lärarnas fortbildning i informations- och kommunikationsteknik är helt otillräcklig. Det här återspeglar sig också i undervisningen. Elever och studerande med fortbildade lärare använder IKT dubbelt så ofta som elever vars lärare saknar fortbildning. Vidare förhåller sig lärare som har fått fortbildning positivare till digitaliseringen än de som saknar fortbildning.

Våra förslag för det digitala språnget

Vi har en vision för hur det digitala språnget bäst ska genomföras.

Bland annat behövs en nationell strategi för IKT-användningen inom undervisningssektorn. Det behövs också kvalitetskriterier för alla utbildningsstadier och fortbildning för både lärare och chefer. Vidare vill ha digimentorer till kommunerna och digilärare till alla skolor och läroanstalter. Och givetvis behöver alla lärare en egen bärbar dator av arbetsgivaren.

Läs OAJ och digitala språnget

Undersökningen gjordes hösten 2015 och drygt 1500 lärare, rektorer och chefer deltog i den.

Dela