Semester

Det är härligt med semester men visst vill du veta hur din semester införtjänas.

Semestrarna inom sektorn för utbildning, fostran och forskning bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen. En del av undervisningspersonalen omfattas av semesterlagen. Lärare som är i ett arbetstidssystem med undervisningsskyldighet införtjänar egentligen ingen semester utan man talar istället om period utan undervisning som exempelvis sommaravbrott.

Bland andra följande omfattas av semesterlagen:

  • lärare inom småbarnspedagogik, daghemsföreståndare och speciallärare inom småbarnspedagogik
  • innehavare av rektors- eller biträdande rektorstjänst
  • sakkunniga inom utbildningsväsendet
  • lärare med helhetsarbetstid i kommunala folkhögskolor
  • privata lärare i yrkesutbildningscentra.

Att fastställa semestern

Semestern bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet. I ditt tjänsteförordnande eller arbetsavtal anges det avtal som gäller för dig.

Din egen förtroendeman hjälper dig att tolka avtalet.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp