Pensionslagen

Det finns många olika orsaker till att gå i pension – därför finns det också flera pensionsslag. I allmänhet ger pensionen trygghet då man blir gammal eller oförmögen att arbeta.

Ålderspension

Fram till slutet av 2016 var den allmänna ålderspensionsåldern 63–68 år enligt eget val. Efter det börjar minimigränsen stiga så att den är 63 månader och 3 månader för dem som är födda 1955, 63 år och 6 månader för dem som är födda 1956 och så vidare. Det finns dock otaliga undantag i undervisningssektorn.

Läs om undantag i undervisningssektorn

Om du är på väg att gå i ålderspension ska du göra en ansökan till en pensionsanstalt. För att din pension ska börja krävs också att du har sagt upp dig från ditt arbete.

Alltid innan man fattar beslutet om att gå i pension är det skäl att kontakta sin egen pensionsanstalt och försäkra sig om att det är möjligt att gå i pension i den åldern man tänkt sig och att ens hela arbetshistoria finns med i registret.


Invalidpension och arbetslivspension

Invalidpensionen bygger på en sådan försämring av hälsotillståndet att arbetstagaren inte klarar av sitt arbete ens med hjälp av omorganisering av arbetet eller rehabiliteringsåtgärder.

Det är skäl att överväga invalidpension om det inte är sannolikt att man återvänder till arbetet ens efter en lång sjukdomsperiod. Folkpensionsanstalten uppmanar att man ansöker om invalidpension då utbetalningen av sjukdagpenning fortgått i över 150 dagar.

Invalidpensionen kan också beviljas som delinvalidpension om arbetstagarens arbetsförmåga räcker för deltidsarbete.

Då krävs inte en lång sjukdagpenningsperiod innan pensionen börjar.

Du söker invalidpension med en egen ansökningsblankett som ska skickas till pensionsanstalten med ett grundligt läkarutlåtande som bilaga.

Pensionsreformen 2017 föranleder inga förändringar i invalidpensionerna. En ny pensionsform, arbetslivspensionen, tas i bruk – avsedd för dem som har fyllt 63 år, har haft ett fysiskt eller psykiskt tungt eller slitsamt arbete i minst 38 år. Det här alternativet är inte att rekommendera för OAJ:s medlemmar.


Partiell förtida ålderspension

I pensionsreformen 2017 slopades deltidspensionen så att deltidspensioner som inletts senast 1.1.2017 fortsätter.

1.2.2017 infördes en partiell förtida ålderpension. Den är 25 % eller 50 % av den intjänade pensionen med förtidsminskning.

Från den pension som betalas ut dras 0,4 procent av per tidigarelagd månad.

Den partiella förtida ålderspensionen förutsätter inte att man arbetar, men många OAJ-medlemmar måste åtminstone delvis arbeta fram till sin egen pensionsålder för att de ska få den pension som intjänats före 1995 till fullt belopp.

Dela