Intjäning av pension

Pensionens storlek påverkas av en mängd ändringar i pensionssystemet. Se efter hur du intjänar din pension.

För den som har gått med i arbetslivet före 2005 består pensionen av två delar och från början av 2017 av tre delar. Fram till 2004 beräknas pensionen enligt de gamla reglerna, där de sista tio åren är viktigast med tanke på pensionens storlek. Från början av 2005 intjänas en viss procent av den årliga inkomsten som pension.

Syftet med pensionsreformen är att locka arbetstagarna att stanna kvar i arbetet så länge som möjligt. Därför ändrades systemet så att en längre arbetshistoria alltid ger en bättre pension.

Så här intjänas din pension i olika system

Fram till slutet av 2004 gällde pensionernas maximibelopp: målnivån var 60–66 procent av medelinkomsten för tio år. Från och med 1.1.2005 finns inget maximibelopp. I det nya systemet förbättras pensionen under hela arbetskarriären.

I systemet för 2005 intjänas pensionen från det att man fyllt 18 år, medan det var 23 år i det gamla systemet. Reformen gäller inte retroaktivt. Från 2017 framåt intjänas pensionen från 17 års ålder, dock inte retroaktivt.

2005–2016 är intjäningen av pensionen i alla pensionssystem 1,5 procent för arbetstagare mellan 18 och 52 år, 1,9 procent för arbetstagare mellan 53 och 62 år och 4,5 procent från 63 år framåt.

Från och med 2017 intjänas 1,5 procent av årsinkomsten som pension, dock så att andelen är 1,7 procent för arbetstagare mellan 53 och 62 år under 2017–2025.

Dela