OAJ till din hjälp

Hittade du inte lösningen? Din egen förtroendeman och experterna på OAJ:s kansli hjälper och stöder dig i arbetslivets problematiska situationer.

Oroa dig inte om du inte hittade lösningen! OAJ hjälper dig i olika situationer i arbetslivet och ofta går problemen att lösa redan på det lokala planet, på arbetsplatsen. Här kan du läsa vem du kan få hjälp av.

Förtroendemannen hjälper

Förtroendemannen är fackorganisationens och dess medlemmars representant på arbetsplatserna. När du är medlem i OAJ får du hjälp av din egen förtroendeman på arbetsplatsen som bevakar de representerade arbetstagarnas intressen. Förtroendemannen bevakar också att kollektivavtal och lagar följs på arbetsplatserna.

Förtroendemannen förmedlar information och ser till att arbetstagarna får det stöd de behöver vid förändringar och problemsituationer i arbetslivet. I allmänhet löser sig problemen tillsammans med förtroendemannen!

Förtroendemannen hjälper dig bland annat med följande saker:
 • arbetstid och avlöning
 • anställningsförhållandets villkor
 • tjänstledigheter
 • visstidsanställningar
 • varningar, uppsägningar och permitteringar.

Arbetarskyddsfullmäktige hjälper

Arbetarskyddsfullmäktige företräder alla arbetstagare i förhållande till arbetsgivaren och arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddsfullmäktige sätter sig in i de omständigheter som hänför sig till arbetsmiljön och arbetsgemenskapen och påverkar de anställdas hälsa och säkerhet.

Arbetarskyddsfullmäktige representerar alla arbetstagare på en arbetsplats. Om det förekommer problem som har att göra med hälsa och säkerhet i arbetet på ditt jobb lönar det sig att vända sig till arbetarskyddsfullmäktige.

Arbetarskyddsfullmäktige hjälper dig bland annat med följande saker:
 • arbetshälsa och ork i arbetet
 • säkerhet i arbetet
 • belastning
 • företagshälsovårdens funktionsduglighet.

Lokalföreningen hjälper

Om man i den kommun du arbetar i ingår lokala avtal som bara gäller lärare, har de undertecknats av lokalföreningens ordförande.

Om du har frågor om de lokala avtalen i din arbetskommun, får du hjälp av din egen lokalförening.

Lokalföreningen hjälper dig bland annat med följande saker:
 • resurser för fostran och utbildning
 • lokala utbildningsärenden
 • initiativ för att utveckla OAJ:s verksamhet
 • föreningsverksamhet
 • medlemsärenden
 • ärenden som rör anordnarnätet
 • skolnedläggningar.

OAJ:s kansli hjälper

Om problemen inte går att lösa med hjälp av förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktige eller lokalföreningen har du skäl att vända dig till experterna på OAJ:s kontor. I synnerhet i juridiska ärenden är det bra att ta kontakt direkt med OAJ:s jurister.

Vi betjänar våra medlemmar både per telefon och på nätet.

Kontakta OAJ:s kansli