Lön

Lärarens lön består av två grunddelar; lön som är bunden till uppgiften och tillägg för arbetserfarenhet. Vidare kan lönen innehålla olika ersättningar för andra uppgifter.

Lärarens lönestruktur

oajfi_52_sisaltokuva_palkkausjarjestelma_RUOTSI_1170x780px_.jpg


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp