Alla måste få känna att de är i säkerhet på sin arbetsplats. Arbetsmiljösäkerheten äventyras dock av våld och risken för våld.

Med risk för våld avses sådana våldsrisker som människor utsätts för i arbetet – till exempel verbala hot eller vapenhot, skrik, knuffar eller att bli hindrade från att röra sig. Risken för våld kan orsaka arbetsbelastning, även då det inte har uppstått några våldssituationer på arbetsplatsen.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren ordna arbetsförhållandena så att risken för våldssituationer förebyggs. Inom utbildningssektorn är risken för våld större än genomsnittet och därför är det särskilt viktigt att förebygga sådana situationer.

Riskfaktorer för våld

Våld och risken för våld ökar om

 • anställda arbetar ensam, särskilt om kvällar och nätter och i synnerhet i lokaler med fritt tillträde
 • arbetsplatsen finns i ett riskområde
 • anställda tar emot berusade eller våldsamma kunder eller klienter
 • anställda hanterar ärenden som hänför sig till kundens rättigheter
 • individens självbestämmanderätt begränsas
 • anställda hanterar mediciner, pengar eller värdefull egendom.

Instruktioner för våldssituationer

Om du utsätts för psykiskt eller fysiskt våld på din arbetsplats ska du handla så här:

 1. Meddela genast det som inträffat till din arbetsgivare eller chef.
 2. Sök hjälp hos företagshälsovården eller annan hälsovårdsexpertis.
 3. Kontakta arbetarskyddsfullmäktige eller den förtroendevalda på din arbetsplats och anmäl det inträffade.
 4. Gör en polisanmälan eller begäran om utredning efter att ha bedömt situationen.
 5. Kalla samman skolans elevvårdsgrupp eller en krisgrupp.
 6. Diskutera det inträffade i din arbetsgemenskap.

OAJ och Arbetshälsoinstitutet har tillsammans utarbetat anmälningsblanketter för att hjälpa skolor och daghem att hantera våldssituationer. Du kan ladda ner blanketterna nedan.

Medlemsinfo

Dela