Arbetstiden för lärare i yrkesutbildningscenter för vuxna

Arbetstiden för lärare i yrkesutbildningscenter för vuxna varierar mellan de olika avtalen.

Lärarna i kommunala yrkesutbildningscenter har övergått till årsarbetstid.

I Bildningsarbetsgivarnas kollektivavtal för den privata undervisningssektorn är veckoarbetstiden 37 timmar 50 minuter med en utjämningsperiod på högst ett år. Arbetstiden för en deltidsanställd lärare är mellan 16–37 timmar 50 minuter per vecka.

Läraren är skyldig att utöver den ordinarie arbetstiden delta högst 12 timmar under arbetsåret i utbildning eller verksamhet som främjar arbetsförmågan och välbefinnande i arbetet. Man förhandlar tillsammans med förtroendemannen om gemensamma principer för tidsanvändningen.

I vuxenutbildningscenter som hör till Avainta Arbetsgivarna är veckoarbetstiden 38 timmar 15 minuter för en heltidsanställd lärare och mellan 16–38 timmar 15 minuter för en deltidsanställd.

Den ordinarie arbetstiden för timlärare i bisyssla är mindre än 16 timmar i veckan. Det här i avtalen både för Bildningsarbetsgivarna och Avainta Arbetsgivarna. 

Dela