Kommunala konstkolor för barn och unga

Man har avtalat om anställningsvillkoren för lärare i kommunala konstskolor för barn och unga i det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA och i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA.

Det finns två alternativ för lärarnas arbetstid i bildkonstskolor:

  • årsarbetstid med 814 timmar per år, av vilka högst 578 timmar är undervisningstimmar och 236 timmar är annat arbete som arbetsgivaren anvisar
  • årsarbetstid med 1 224 timmar per år, av vilka högst 578 timmar är undervisningstimmar

En timlärare med minst 10 timmar i veckan och som har anställts för minst ett läsår kan åläggas att utföra annat arbete 10 timmar per år. En timlärare som anställts för minst ett läsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas annat arbete 4 timmar. För annat arbete utöver det här betalas normal timlön.

Undervisningsskyldighet för föreståndare

Undervisningsskyldigheten för en lärare som är föreståndare är 1–4 timmar mindre i veckan än annars

 

Dela