Arbetarskydd

Det är arbetsgivarens plikt att se till säkerhet, jämställdhet och välbefinnande i arbetsmiljön. Samtidigt är arbetarskydd ett samarbete, för en god arbetsmiljö skapas tillsammans.

Arbetarskyddet är en av arbetshälsans byggklossar för med hjälp av arbetarskyddsnormer, och -avtal upprätthålls, främjas och vid behov förbättras individens välbefinnande i arbetet. Utgångspunkten är att arbetshälsan beaktas i den normala vardagen på arbetsplatserna. Att utreda och bedöma faror är en väsentlig del av arbetarskyddet.

Ansvaret i fråga om hälsa och säkerhet i arbetet ligger på arbetsgivaren, men var och en kan delta i och påverka behandlingen av arbetarskyddsärenden i samarbetet inom arbetarskyddet.

Samarbetet inom arbetarskyddet

Syftet med samarbetet inom arbetarskyddet är att göra arbetet och arbetsmiljön hälsosammare och säkrare samt göra det möjligt för personalen att delta i och påverka behandlingen av ärenden som har att göra med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Parterna i samarbetet inom arbetarskyddet

Arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddskommissionen verkar som representanter för arbetstagarna. Varje daghem, skola eller läroinrättning har inte nödvändigtvis en arbetarskyddsfullmäktig eller -kommission men det har varje arbetsgivare. Ta reda på vem som är arbetarskyddsfullmäktig för din arbetsplats.

Arbetarskyddschefen verkar som arbetsgivarens representant i samarbetet inom arbetarskyddet.

Anmäl brister i dina arbetsförhållanden

Eftersom arbetarskydd är ett samspel är det din skyldighet att anmäla brister i arbetsförhållandena om du upptäcker sådana. OAJ har utarbetat en färdig blankett för arbetarskyddsanmälan som du kan ladda ner nedan.

Med blanketten kan du till exempel anmäla fel eller brister i maskiner eller anläggningar eller situationer och omständigheter som hänger samman med överbelastning och som kan orsaka skada eller fara för hälsan eller säkerheten.

Medlemsinfo


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp