Arbetsavtalsförhållande

Om din arbetsgivare är en privat aktör, till exempel en stiftelse, ett aktiebolag eller en garantiförening, står du i arbetsavtalsförhållande. Om du arbetar inom den kommunala sektorn som lärare inom småbarnspedagogik står du också i regel i arbetsavtalsförhållande.

Eftersom det privata undervisningsväsendet ingår i den indirekta offentliga förvaltningen har även privata samfunds rektorer och lärare så kallat tjänsteansvar.

I arbetsavtalsförhållande ingås arbetsavtal

Om du står i arbetsavtalsförhållande ingår du ett arbetsavtal med din arbetsgivare. Av ditt arbetsavtal framgår de centrala villkoren i ditt arbetsavtalsförhållande, så därför ska du sätta dig in i det väl innan du undertecknar det. När du har undertecknat avtalet har du förbundit dig till villkoren i det.

Ett arbetsavtal kan gälla antingen för viss tid eller tills vidare. OAJ har utarbetat en färdig arbetsavtalsmall för de privata avtalsbranscherna.

Medlemsinfo

Arbetsavtalet ska gärna ingås skriftligt

Det är bra att alltid göra upp arbetsavtalet skriftligt. Även om ett muntligt avtal också är giltigt gör ett skriftligt avtal det lättare att bevisa vad man kommit överens om.

I synnerhet arbetsavtal på viss tid ska inte ingås enbart muntligt för då kan det uppstå oklarheter till exempel om lönebetalningen under sommaravbrottet.

Skriftlig redogörelse om centrala villkor i arbetsavtalsförhållandet

Om ni av någon anledning inte ingår ett skriftligt arbetsavtal ska din arbetsgivare ändå ge dig en skriftlig redogörelse för de centrala villkoren i ditt arbetsavtalsförhållande, om det gäller tillsvidare eller över en månad för viss tid. Den skriftliga redogörelsen ska lämnas före utgången av den första avlöningsperioden.

Om en och samma arbetsgivare upprepade gånger och på samma villkor anställer dig för viss tid för arbetsavtalsförhållanden som varar mindre än en månad ska arbetsgivaren ge dig en skriftlig redogörelse för de centrala villkoren i arbetet. Den ska ges senast om en månad efter att ditt första arbetsförhållande har inletts.

Medlemsinfo

Dela