Integrationskompassen 2019

07.03.2019 - 10:30 Publikation

Med utbildning kan vi leva upp till principen om att bildning gäller alla som bor i Finland eller kommer hit. Vi bör erbjuda utbildning för alla ålderskategorier. Kunniga lärare från småbarnspedagogik till vuxenutbildning vill främja studier och arbete för alla i vårt land. OAJ ser internationalism och kulturell och etnisk mångfald som en möjlighet. Även om mycket har gjorts för att främja integrationen, återstår ändå en del arbete. OAJ framhåller att utbildning är det bästa för integrationen.

Ladda ner dokumentet