Aktuellt

Förhandlingar om en ny arbetsmarknadsmodell inleds

Om en vecka börjar arbetsmarknadsparterna förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell. OAJ:s ordförande Katarina Murto säger att målet måste vara en modell som passar både den privata och offentliga sektorn.

17.11.2023 Pressmeddelande
OAJ ordnar manifestation den 23 november

OAJ ordnar en politisk manifestation den 23 november mot den föreslagna exportdrivna arbetsmarknadsmodellen. Ordföranden Katarina Murto anser att det fortsättningsvis är bäst att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell, men om förhandlingsprocessen inte inleds kommer OAJ att senare vid behov meddela om kraftigare påtryckningsåtgärder.

09.11.2023 Nyheter
OAJ:s styrelse beslutade om påtryckningsåtgärder

OAJ kan inte acceptera den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet. Styrelsen har beslutat att skrida mot påtryckningsåtgärder. OAJ anser fortfarande att förhandlingsvägen är den bästa lösningen och är redo att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell.

09.11.2023 Nyheter
Risk för kaos på arbetsmarknaden – politikerna borde inte blanda sig i löneförhandlingar

OAJ:s ordförande Katarina Murto är mycket besviken över arbetsminister Arto Satonens beslut att ordna remissbehandling och endast vädja till arbetsmarknadsparterna. Det här betyder att man går mot en lagstiftad exportdriven arbetsmarknadsmodell. OAJ har föreslagit förhandlingar mellan centrala förbund och förhandlingsorganisationer om en ny arbetsmarknadsmodell.

08.11.2023 Nyheter
Förhandlingarna om ett eget kollektivavtal för yrkeshögskolorna inleds i november

Bildningsarbetsgivarna meddelade i mitten av oktober att avtalsbilagan som gäller yrkeshögskolor ska slopas i kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn och att förhandlingar inleds om ett nytt kollektivavtal för yrkeshögskolorna. OAJ:s styrelse har beslutat att organisationen deltar i förhandlingarna.

31.10.2023 Nyheter
OAJ:s fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om organisatoriska åtgärder

OAJ:s styrelse har fått fullmakt av fullmäktige att besluta om omfattande organisatoriska åtgärder om situationen så kräver. För OAJ är det avgörande hur man går vidare med den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som regeringen föreslår.

30.10.2023 Pressmeddelande
Ställ upp i arbetarskyddsvalet

I slutet av året är det dags att återigen ordna arbetarskyddsval i privata läroanstalter, universitet och privata daghem. På arbetsplatser med minst 10 anställda ska arbetstagarna välja ett arbetarskyddsfullmäktige och två ersättare bland sig.

20.10.2023 Nyheter
Vi stakar ut riktningen för OAJ för de kommande åren – svara på vår enkät och påverka!

Vad kan göra OAJ till en mera intressant och attraktiv fackorganisation? Dela med dig av dina tankar genom att svara på en kort enkät. Du hjälper oss när vi planerar tyngdpunkterna i vår nya strategi.

19.10.2023 Nyheter
OAJ:s styrelse: En arbetsmarknadsmodell måste beredas i samråd med den privata och offentliga sektorn

OAJ fortsätter med ett aktivt påverkningsarbete för att hitta alternativa och balanserade lösningar till en lagstadgad exportmodell och till regeringens förslag på ändringar i arbetslagstiftningen som skulle försämra löntagarnas ställning.

11.10.2023 Pressmeddelande
OAJ:s medlemsenkät: Enormt behov av fortbildning för lärare

Närmare 40 procent av lärarna har inte på 12 månader deltagit i fortbildning under arbetstid. Fortbildningen är splittrad och det är vanligt att inte anställa en vikarie för utbildningstiden. OAJ kräver att fortbildning ska stadgas i lag som en rättighet och skyldighet för varje lärare och chef inom branschen.

05.10.2023 Pressmeddelande
OAJ: Bara en bråkdel av lärarna upplever att deras arbete uppskattas

Bara var tionde lärare är helt av samma åsikt om att deras yrkesskicklighet och arbete uppskattas i samhället, visar en enkät som OAJ gjort. Resurserna måste förstärkas på lång sikt för att korrigera saken, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto. Hon betonar organisationens betydelse att vara förutseende vad gäller kommande samhällsförändringar och att trygga ett högklassigt utbildningssystem.

28.09.2023 Nyheter
Högklassig yrkesutbildning ger verkliga förutsättningar för högskolestudier

Det är viktigt att säkerställa att yrkesutbildning på andra stadiet också i framtiden är en verklig väg till högskolestudier. Enligt OECD:s senaste rapport Education at a Glance uppmuntrar behörighet för vidare studier till att examen avläggs. Finlands satsningar på utbildning är oförändrade medan våra konkurrentländer har ökat utbildningsresurserna.

13.09.2023 Nyheter
OAJ och Forskarförbundet besöker alla universitet – diskussion om regeringsprogrammet och hur locka internationell expertis

Under hösten träffar OAJ och Forskarförbundet ledningen vid landets alla universitet. Under besöken ger universiteten lokala synpunkter till stöd för nationellt påverkansarbete och vidare diskuteras aktuella frågor i det akademiska arbetslivet.

07.09.2023 Nyheter
Organisationerna: Regeringen måste slopa nedskärningarna inom fritt bildningsarbete

Arbetsmarknads- och bildningssektorns organisationer kräver att landets regering slopar de nedskärningar som berör folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter. Om nedskärningarna förverkligas äventyrar det omfattningen av läroinrättningsnätverket.

25.08.2023 Nyheter
OAJ:s styrelse: Vi söker lösningar förhandlingsvägen och genom påverkan men höjer organisationsberedskapen

Regeringens förslag till ändringar i arbetslagstiftningen försämrar löntagarnas ställning och ökar otryggheten och osäkerheten på arbetsmarknaden. OAJ är särskilt kritisk till den lagstadgade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet. OAJ:s styrelse har idag diskuterat regeringsprogrammets arbetslivsmål och organisationen förbereder sig på organisatoriska åtgärder.

22.08.2023 Pressmeddelande