Aktuellt

Riksförlikningsmannen föreslår att en förlikningsnämnd tillsätts för att lösa tvisten i de kommunala förhandlingarna

Riksförlikningsmannen har föreslagit till arbets- och näringsministeriet att tillsätta en särskild förlikningsnämnd för att nå en lösning i de kommunala förhandlingarna. Ministeriet fattar beslutet om tillsättande av nämnden.

07.04.2022 Nyheter
Lärarna stöder strejken – nu pågår lärarstrejk i fyra städer

Lärare i fyra städer runt om i landet har idag strejkat. Samhörigheten och strejkandan är god. Stämningen var också i topp på Rotuaari i Uleåborg.

06.04.2022 Nyheter
Röstningsprocenten steg till över 40 i OAJ:s fullmäktigeval

I OAJ:s fullmäktigeval lyckades medlemmarna aktivera sig till ett för organisationsval högt deltagande. I valet röstade 41,4 procent av medlemmarna. I valet för fyra år var röstningsprocenten 37,4.

06.04.2022 Nyheter
Lönedagen lockade lärare till Senatstorget

På tisdagen den 5 april samlades en stor skara kommunsektorns proffs på Senatstorget i Helsingfors för att demonstrera för rättvisa löner.

06.04.2022 Nyheter
Lärarstrejkerna börjar imorgon – delta i evenemangen!

En historisk strejk börjar imorgon den 6 april inom kommunsektorn. Närmare 7 000 kommunalt anställda lärare i Åbo, Uleåborg, Jyväskylä och Rovaniemi strejkar i två dagar.

05.04.2022 Nyheter
OAJ godkänner inte universitetsavtalet

OAJ har för sin del förkastat förhandlingsresultatet gällande universitet och övningsskolor. OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté tog ställning till saken igår och OAJ:s styrelse idag den 5 april.

05.04.2022 Nyheter
Strejk hotar i 15 privatskolor i Helsingfors 

Arbetet i femton privatskolor i Helsingfors avbryts för en vecka med början den 19 april om en avtalslösning inte kan nås för den privata undervisningssektorn innan dess. Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna avbröts i helgen. 

04.04.2022 Nyheter
En avtalslösning nåddes för universiteten

Tidigt den 3 april nåddes ett förhandlingsresultat om det allmänna kollektivavtalet för universitet. Vi berättar närmare om resultatet efter att de beslutande organen har behandlat det.

03.04.2022 Nyheter
Förhandlingarna inom den privata undervisningssektorn avbröts resultatlösa

Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna om privata undervisningssektorns avtal avbröts resultatlösa på lördag kväll den 2 april. OAJ:s förhandlingsledning tar i dagarna ställning till läget.

03.04.2022 Nyheter
Försöken att nå avtal med Bildningsarbetsgivarna fortsätter

Avtalsförhandlingarna pågick sent in på kvällen vid Bildningsarbetsgivarnas förhandlingsbord under avtalsperiodens sista dag den 31 mars. Förhandlingarna fortsätter fredagen den 1 april.

01.04.2022 Nyheter
Omöjligt godkänna förlikningsförslaget 

FOSU och OAJ har förkastat det medlingsbud som riksförlikningsmannen gav på tisdagen. Innehållet är långt ifrån det som kommunsektorns arbetstagarorganisationer kunde tänka sig att godkänna.

30.03.2022 Nyheter
Ett förlikningsförslag har getts för kommunsektorn – huvudförhandlarna missnöjda

Riksförlikningsmannen gav på tisdagskvällen ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom kommunsektorn. Förhandlingsorganisationen FOSU:s huvudförhandlare konstaterade genast efter att ha tagit del av innehållet, att de inte har mandat att föreslå att medlingsbudet ska godkännas.

29.03.2022 Nyheter
Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för OAJ-medlemmar i kommunsektorn

Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet måndagen den 4 april och gäller även OAJ-medlemmar. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU meddelade idag om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

28.03.2022 Nyheter
Fem skäl till att ett löneprogram behövs nu

Ett löneprogram kan korrigera den orättvisa löneutvecklingen som har uppstått under årens lopp. Arbetsgivarsidans påståenden om att till exempel lönekraven är oskäliga tål inte en närmare granskning – det är mera oskäligt att inte korrigera den eftersläpande löneutvecklingen. Men också statsmakten måste satsa för att ett löneprogram ska kunna genomföras.

21.03.2022 Nyheter
Strejkvarsel för huvudstadsregionens lärare

Lärarstrejkerna utvidgas till huvudstadsregionen. Strejkvarsel har nu getts för huvudstadsregionen och omfattar 11 400 lärare. Syftet med lärarstrejkerna är att få en rättvis lön för kommunalt anställda lärare och att trygga den för Finland livsviktiga högklassiga utbildningen.

21.03.2022 Nyheter