Aktuellt

OAJ godkänner inte universitetsavtalet

OAJ har för sin del förkastat förhandlingsresultatet gällande universitet och övningsskolor. OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté tog ställning till saken igår och OAJ:s styrelse idag den 5 april.

05.04.2022 Nyheter
Strejk hotar i 15 privatskolor i Helsingfors 

Arbetet i femton privatskolor i Helsingfors avbryts för en vecka med början den 19 april om en avtalslösning inte kan nås för den privata undervisningssektorn innan dess. Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna avbröts i helgen. 

04.04.2022 Nyheter
En avtalslösning nåddes för universiteten

Tidigt den 3 april nåddes ett förhandlingsresultat om det allmänna kollektivavtalet för universitet. Vi berättar närmare om resultatet efter att de beslutande organen har behandlat det.

03.04.2022 Nyheter
Förhandlingarna inom den privata undervisningssektorn avbröts resultatlösa

Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna om privata undervisningssektorns avtal avbröts resultatlösa på lördag kväll den 2 april. OAJ:s förhandlingsledning tar i dagarna ställning till läget.

03.04.2022 Nyheter
Försöken att nå avtal med Bildningsarbetsgivarna fortsätter

Avtalsförhandlingarna pågick sent in på kvällen vid Bildningsarbetsgivarnas förhandlingsbord under avtalsperiodens sista dag den 31 mars. Förhandlingarna fortsätter fredagen den 1 april.

01.04.2022 Nyheter
Omöjligt godkänna förlikningsförslaget 

FOSU och OAJ har förkastat det medlingsbud som riksförlikningsmannen gav på tisdagen. Innehållet är långt ifrån det som kommunsektorns arbetstagarorganisationer kunde tänka sig att godkänna.

30.03.2022 Nyheter
Ett förlikningsförslag har getts för kommunsektorn – huvudförhandlarna missnöjda

Riksförlikningsmannen gav på tisdagskvällen ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom kommunsektorn. Förhandlingsorganisationen FOSU:s huvudförhandlare konstaterade genast efter att ha tagit del av innehållet, att de inte har mandat att föreslå att medlingsbudet ska godkännas.

29.03.2022 Nyheter
Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för OAJ-medlemmar i kommunsektorn

Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet måndagen den 4 april och gäller även OAJ-medlemmar. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU meddelade idag om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

28.03.2022 Nyheter
Fem skäl till att ett löneprogram behövs nu

Ett löneprogram kan korrigera den orättvisa löneutvecklingen som har uppstått under årens lopp. Arbetsgivarsidans påståenden om att till exempel lönekraven är oskäliga tål inte en närmare granskning – det är mera oskäligt att inte korrigera den eftersläpande löneutvecklingen. Men också statsmakten måste satsa för att ett löneprogram ska kunna genomföras.

21.03.2022 Nyheter
Strejkvarsel för huvudstadsregionens lärare

Lärarstrejkerna utvidgas till huvudstadsregionen. Strejkvarsel har nu getts för huvudstadsregionen och omfattar 11 400 lärare. Syftet med lärarstrejkerna är att få en rättvis lön för kommunalt anställda lärare och att trygga den för Finland livsviktiga högklassiga utbildningen.

21.03.2022 Nyheter
Sex personer kandiderar för ordförandeposten i OAJ

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ får i vår en ny ordförande. Sex personer har meddelat att de ställer upp i valet. OAJ:s fullmäktige väljer i maj ny ordförande för organisationen.

21.03.2022 Nyheter
Minister Haatainen flyttar fram lärarstrejker med två veckor

Arbetsminister Tuula Haatainen har på riksförlikningsmannens framställan flyttat fram två strejker som omfattar kommunalt anställda lärare med två veckor. Den nya tidpunkten för strejken som gäller kommunal undervisningspersonal i Jyväskylä och Rovaniemi är 6–7.4 och motsvarande strejk i Tammerfors och Kuopio är 12–13.4, ifall en lösning inte nås innan dess.

16.03.2022 Nyheter
Ett tredje strejkvarsel – nu står Åbo och Uleåborg i tur

Nu ges redan ett tredje strejkvarsel som gäller undervisningssektorn. Strejken omfattar cirka 4 500 OAJ-anställda som är kommunalt anställda av Åbo och Uleåborg.

15.03.2022 Nyheter
Ett andra förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för OAJ-medlemmar i kommunsektorn

Ett andra förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet och gäller även OAJ-medlemmar. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU meddelade idag om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte. 

14.03.2022 Nyheter
Andra strejkvarslet för kommunsektorn – strejkhot i Tammerfors och Kuopio

OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU utfärdar redan ett andra strejkvarsel. Strejkvarslet gäller städerna Tammerfors och Kuopio. Strejken skulle omfatta cirka 4 000 OAJ-medlemmar.

11.03.2022 Nyheter