OAJ ordnar en politisk strejk den 31 januari som omfattar småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen

23.01.2024 - 12:00 Pressmeddelande
Illustration

OAJ ordnar en politisk strejk onsdagen den 31 januari 2024. Strejken genomförs i alla småbarnspedagogiska enheter i huvudstadsregionen.  

Av OAJ:s medlemmar omfattar strejken alla som är anställda i arbetsavtalsförhållande inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) oavsett avtalsområde eller arbetsgivare. Med strejken motsätter vi oss regeringens planer på försämringar i arbetslivet som är särskilt menliga för OAJ:s medlemmar och hela sektorn för utbildning och forskning.

OAJ:s styrelse fattade beslut om strejk vid sitt möte förra veckan.

Ett starkt stöd för strejk bland medlemmarna

Det finns ett starkt stöd för strejk bland medlemmarna. Det visar OAJ:s medlemsenkät som genomfördes i januari. Hela 87 procent av svarandena inom småbarnspedagogikens område uppgav att de är beredda att strejka.

– OAJ har en väldigt hög tröskel för att delta i politiska arbetskonflikter. Men eftersom en konstruktiv och tät dialog med regeringen inte har gett resultat är det nu dags att vidta åtgärder, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto

OAJ förstår behovet av att balansera den offentliga ekonomin och höja sysselsättningsgraden, men alla de föreslagna försämringarna i arbetslivet stödjer inte dessa mål. OAJ:s strejk riktar sig inte mot regeringen, utan vi motsätter oss regeringens planer på försämringar i arbetslivet som är särskilt skadliga för dem som arbetar inom sektorn för utbildning och forskning. Medlemsenkäten stödjer OAJ:s syn på att vi utöver den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen inte heller kan acceptera en försämring av de visstidsanställdas ställning, slopandet av vuxenstudiestödet och införandet av en oavlönad första sjukfrånvarodag.

Ledarskap förväntas av regeringen

OAJ har under höstens gång föreslagit förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen och alternativa lösningar till de centralaste arbetslivsfrågorna.  

– I ett inflammerat läge behövs pragmatism och förmåga till kompromisser av alla parter. Jag önskar särskilt att regeringen hittar ett sådant ledarskap att vi kan lösa det spända arbetsmarknadsläget. Nu skulle det vara klokt att förhindra att läget tillspetsas ytterligare, påminner Murto. 

OAJ föreslår fortsättningsvis till de andra arbetsmarknadsparterna att utan dröjsmål återvända till förhandlingsbordet. OAJ publicerade idag också ett gemensamt ställningstagande med Fackförbundet Jyty där man vädjar till att behålla avtalsfriheten och förlita sig på förhandlingsvägen.

Till ställningstagandet (på finska)

Dela