OAJ:s enkätundersökning avslöjar: Stödet för barn förverkligas inte inom småbarnspedagogiken

02.02.2024 - 15:28 Nyheter
Illustration

För närvarande uppfylls inte lagstiftningen om småbarnspedagogik, särskilt vad gäller gruppstorlekar, extra personal och speciallärare. Det här trots att varje barn har rätt till det stöd det behöver enligt lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik. Det här visar OAJ:s enkätundersökning från hösten 2023.

Den nya lagstiftningen om stöd till barn inom småbarnspedagogiken utgår från att varje barn har rätt till det stöd det behöver, oavsett om det handlar om pedagogiska, strukturella eller vårdinriktade åtgärder. OAJ:s enkät visar att det finns brister i hur lagen efterföljs.

– Särskilt strukturellt stöd som rör gruppstorlek, behovet av extra personal eller undervisning av speciallärare genomförs inte på det sätt som avses i lagen. Orsaken är framför allt bristande resurser, säger Minttu Ilveskivi, specialsakkunnig vid OAJ.

Som främsta stöd kan erbjudas assistenttjänster eller konsultation med en speciallärare inom småbarnspedagogik, vilket ibland även genomförs på distans utan att läraren träffar barnet.

– Det verkar som om stöd erbjuds baserat på vad som råkar finnas tillgängligt i stället för vad barnet behöver. Småbarnspedagogik är en central utbildningsnivå eftersom den anger riktningen för barnets framtida skolgång. En del av barnen släpar redan efter då skolgången inleds, betonar Ilveskivi.

Situationen försvåras ytterligare av att det även råder brist på lärare inom småbarnspedagogik.

– En enskild lärare inom småbarnspedagogik har fått en alltför tung börda att bära. Personalen kan inte utföra sitt arbete om daghemmen inte har tillräckliga resurser och om det inte utbildas tillräckligt många yrkeskunniga inom utbildningssektorn, säger Ilveskivi.

I OAJ:s enkät framkommer även oro över allt det administrativa arbetet kring det intensifierade och särskilda stödet.

Enkätundersökningen genomfördes bland lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare under hösten 2023, ett år efter att den nya lagen trätt i kraft.


Till enkätresultaten (fi)