OAJ:s medlemsenkät: Medlemmarna redo att strejka

17.01.2024 - 18:49 Pressmeddelande
Illustration

Över 80 procent av OAJ-medlemmarna är beredda att delta i en laglig strejk. Det här visar en färsk medlemsenkät. OAJ är särskilt kritisk mot regeringens planerade lagstiftning om en exportdriven arbetsmarknadsmodell. OAJ:s styrelse fattade idag beslut om fortsatta åtgärder.

Enligt OAJ:s medlemsenkät i januari uppgav över 80 procent av medlemmarna att de är beredda att delta i en laglig strejk om regeringen fortsätter att främja lagändringar som försämrar arbetslivet.

– Det här är ett tydligt budskap från våra medlemmar. Men tröskeln är ytterst hög för OAJ att delta i politiska arbetskonflikter. Å andra sidan är situationen väldigt exceptionell och vårt mål är fortsättningsvis att nå ett förnuftigt slutresultat. Vårt huvudmål och den bästa lösningen är att få ett slutresultat genom förhandling och påverkning men nu behövs även andra åtgärder. Vår starka önskan är att arbetsmarknaden inte hamnar i en sådan kris som blir svår att ta sig ur, betonar OAJ:s ordförande Katarina Murto.

OAJ:s styrelse anser att arbetsmarknadssituationen är mycket beklaglig med tanke på avtalssamhället, arbetsmarknaden, en ansvarsfull och balanserad arbetslivsutveckling och även för Finland.

– OAJ:s styrelse vädjar till de politiska beslutsfattarna att inte blanda sig i löneförhandlingarna, begränsa fackföreningarnas avtalsfrihet i strid med internationella avtal och göra förlikningsmannens uppgift onödig. Vi har fortfarande beredskap och vilja att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell. I det här skedet är vi dock i en återvändsgränd eftersom inte alla centrala förbund vill förhandla. Lagstiftningsvägen är ohållbar med tanke på slutresultatet, betonar Murto.

Om exportmodellen blir lagstadgad blir konsekvenserna oförutsägbara för arbetsmarknaden, förhandlingsverksamheten, arbetsfreden och även för ekonomin. Den lagstadgade exportmodellen skulle vara särskilt menlig för den offentliga och den offentligt finansierade sektorn som lider av arbetskraftsbrist och för kvinnodominerade branscher.

Vi vädjar också till de centrala förbunden och förhandlingsorganisationerna att omgående återvända till förhandlingsbordet för att förhandla om arbetsmarknadsmodellen utan politikernas inblandning, säger Murto.

OAJ:s styrelse höll i kväll ett extra möte angående regeringens planer på försämringar i arbetslivet och särskilt arbetsminister Arto Satonens meddelande igår om att påbörja lagberedningen gällande exportmodellen.

Styrelsen har idag beslutat om fortsatta åtgärder som meddelas senare.

Medlemsenkäten postades som en del av ett medlemsbrev 10.1.2024. Svarstiden var fram till 16.1.2024. ​2175 medlemmar svarade på enkäten.​ 

 

 

 

 

 

Dela