OAJ meddelar på tisdag 23.1 om sina organisatoriska åtgärder

22.01.2024 - 11:29 Nyheter
Illustration

OAJ stödjer målen med Akavas organisatoriska åtgärder, men anser inte att Akavas utmarsch är ändamålsenlig för OAJ-medlemmarna. OAJ:s styrelse beslutade förra veckan om organisationens åtgärder för att påverka regeringens föreslagna försämringar i arbetslivet.

OAJ:s styrelse höll ett extra möte den 17 januari där en grundlig diskussion fördes om arbetsmarknadsläget. Man sökte lösningar till hur arbetsmarknadsknuten bäst kunde lösas. På basis av en omfattande helhetsbedömning och en medlemsenkät som genomfördes i januari fattade styrelsen beslut om åtgärder för att motverka arbetslivsförsämringar som drabbar medlemmarna.

Styrelsen beslutade också att OAJ inte deltar i Akavas utmarsch den 6 februari mellan klockan 14–16.

– Utmarschen på eftermiddagen är inte ändamålsenlig för våra medlemmar. På grund av tidpunkten skulle utmarschen för en del medlemmar främst innebära att gå hem som vanligt efter jobbet. Vi har också många tjänsteinnehavare som enligt lag inte kan delta i en politisk utmarsch, förklarar OAJ:s ordförande Katarina Murto.

OAJ har under hela hösten fört fram och föreslår fortfarande att centrala förbund och förhandlingsorganisationer bör förhandla om arbetsmarknadsmodellen i stället för lagstiftningsvägen. Dessutom har organisationen föreslagit alternativa lösningar också i andra frågor som är kritiska för medlemmarna.

Enligt en färsk medlemsenkät är de mest kritiska frågorna för OAJ-medlemmarna en lagstadgad exportmodell, försämring av visstidsanställdas ställning, en första oavlönad sjukfrånvarodag och slopandet av vuxenutbildningsstödet.

– Vi går vidare enligt OAJ:s styrelsens beslut och vår egen konsekventa plan, så imorgon på tisdag informerar vi om våra organisatoriska såtgärder, säger Murto.

Dela