Ännu inga framsteg i förhandlingarna om yrkeshögskolornas avtal

08.02.2024 - 16:34 Nyheter
Illustration

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för yrkeshögskolorna fortsatte den 6 februari efter en paus på två veckor, men utan några framsteg. Arbetsgivarorganisationen Bildningsbranschen hade inget nytt att erbjuda för att hitta en lösning.

OAJ:s förhandlare var besvikna över mötet med Bildningsbranschen som hölls under vecka 6. Arbetsgivaren presenterade inga nya initiativ eller några förslag som kunde ha fört förhandlingarna framåt.

– Förhandlingarna kommer åtminstone inte att bli lättare framöver, eftersom det nuvarande avtalet endast gäller till slutet av mars, påminner förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

OAJ, YTN och Bildningsbranschen förhandlade intensivt i januari om ett eget kollektivavtal för yrkeshögskolorna men man kom inte ens nära ett avtal. I förhandlingarna har man eftersträvat en helhetslösning som skulle innefatta löneförhöjningar och andra anställningsvillkor för den kommande avtalsperioden.

– Det skulle vara ett stort framsteg om yrkeshögskolorna skulle få ett eget kollektivavtal. Ett eget avtal skulle vara ändamålsenligt när man utvecklar anställningsvillkoren att motsvara det mångsidiga och krävande arbetet vid yrkeshögskolorna. OAJ godtar dock inte att ett nytt avtal eftersträvas genom att kompromissa om lönernas köpkraft eller försämra anställningsvillkoren, säger Lindroos.

Det nuvarande kollektivavtalet gäller till den 31 mars. Det tillämpas vid behov ända tills ett nytt avtal träder i kraft.

Följ med förhandlingarna och läs kollegornas tankar om yrket och uppskattningen.