Hur göra som OAJ-medlem när andra strejkar?

13.02.2024 - 15:45 Nyheter
Illustration

Den här veckan ordnar flera fackförbund politiska strejker. Vi påminner om att OAJ-medlemmarna inte utför strejkbelagt arbete.

Flera organisationer har meddelat om politiska strejker den här veckan. JHL, Super och Tehy har utlyst en politisk strejk den 13–14 februari. Strejken börjar tisdagen den 13 februari kl. 00.01 och slutar onsdagen den 14 februari kl. 23.59. Strejken gäller alla enheter inom småbarnspedagogiken inom den offentliga och privata sektorn i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Joensuu, Björneborg, Rovaniemi, Grankulla, Vasa och Korsholm.

Den här veckan påverkas också bland annat kollektivtrafiken. Även skolor påverkas då JHL:s medlemmar strejkar; många arbetar med bland annat städning och mathållning vid skolorna.

När andra strejkar följer OAJ:s medlemmar den så kallade neutralitetsprincipen. Hur göra när andra strejkar?

  • När OAJ inte strejkar, följer vi neutralitetsprincipen. Det innebär att när kollegor strejkar gör våra medlemmar endast sina egna arbetsuppgifter och inte strejkbelagda uppgifter.
  • OAJ:s medlemmar gör enbart arbetsuppgifterna enligt arbetsavtalet eller tjänsteförordnandet.
  • Ingens liv, hälsa eller egendom får vara i fara om strejkbelagda uppgifter lämnas ogjorda.
  • Eventuella hot mot säkerheten ska alltid genast rapporteras till chefen.

Neutralitetsprincipen och tjänstemän - kan en arbetsgivare ålägga en OAJ-medlem som är i tjänsteförhållande att utföra skyddsarbete?

Även tjänsteinnehavare omfattas av den ovan nämnda neutralitetsprincipen. En arbetsgivare kan dock beordra en tjänsteinnehavare som inte deltar i en stridsåtgärd att utföra skyddsarbete utöver sina normala tjänsteåligganden.

  • Med skyddsarbete avses arbete som är nödvändigt för att avvärja fara för medborgarnas liv eller hälsa eller för att skydda egendom som är särskilt utsatt på grund av stridsåtgärder.
    Vi rekommenderar att förtroendemannen i den berörda sektorn alltid deltar i diskussioner om skyddsarbete.
  • Ett förordnande om skyddsarbete ska alltid erhållas skriftligen.
  • Om den som utför skyddsarbetet anser att hen på grund av sin utbildning eller kompetens inte kan utföra skyddsarbetet, ska arbetsgivaren informeras om detta.
  • I skyddsarbetet ska också eventuella hot mot säkerheten alltid genast rapporteras till chefen.

Värna om ditt rättsskydd

Kom ihåg att du inte ska delta i andras arbetskonflikter på din arbetstid. Läs bloggtext av OAJ:s ledande jurist Erkki Mustonen

Läs bloggtext Läs mera om OAJ:s syn på regeringens föreslag på försämringar i arbetslivet

Bild: Leena Koskela

Dela