Utbildningssektorns frågor diskuterades i förhandlingarna om statens avtal

21.02.2023 - 19:36 Nyheter
Illustration

Förhandlingarna om statens tjänste- och arbetskollektivavtal fortsatte den här veckan. Idag diskuterades anställningsvillkor för statliga läroanstalter. Parterna förhandlade om hur familjeledighetsreformen återspeglas på lärare som är i arbetstidssystemet baserat på undervisningsskyldighet.

Parterna vid huvudförhandlingsbordet samlas igen den 22 februari. Förhandlingarnas bakre tidsgräns börjar i praktiken komma samtidigt emot eftersom statens förhandlingsresultat måste gå via riksdagens finansutskott för godkännande.  

Förhandlingarna om det andra årets förhöjningar i statens tjänste- och arbetskollektivavtal avslutades resultatlösa den 18 januari. Därefter har löntagarnas och arbetsgivarens representanter förhandlat om hela avtalet, det vill säga utöver löneförhöjningarna också om andra avtalsbestämmelser och om avtalsperiodens längd.

Arbetstagarparterna sade i januari upp statens tjänste- och arbetskollektivavtal att löpa ut i slutet av februari. Om inget förhandlingsresultat nås är staten i ett avtalslöst läge från den 1 mars. Då är också organisatoriska åtgärder möjliga.  

Inom statliga avtalsområdet finns cirka 500 OAJ-medlemmar.

Dela