Risk för kaos på arbetsmarknaden – politikerna borde inte blanda sig i löneförhandlingar

08.11.2023 - 14:04 Nyheter
Illustration

OAJ:s ordförande Katarina Murto är mycket besviken över arbetsminister Arto Satonens beslut att ordna remissbehandling och endast vädja till arbetsmarknadsparterna. Det här betyder att man går mot en lagstiftad exportdriven arbetsmarknadsmodell. OAJ har föreslagit förhandlingar mellan centrala förbund och förhandlingsorganisationer om en ny arbetsmarknadsmodell.

— OAJ har under hela sommaren och hösten strävat efter att föra fram alternativ till lagstiftningsvägen och påverka att förhandlingsprocessen för en ny arbetsmarknadsmodell inleds mellan centrala förbund och förhandlingsorganisationer. Vi väntade oss att en förhandlingsprocess skulle inledas efter arbetsminister Arto Satonens seminarium den 8 november. Nästa steg blir emellertid remissbehandling som inte tillför något nytt i frågan och därefter inleds beredningen av lagstiftningen, berättar ordförande Katarina Murto.

— Jag uppskattar att arbetsministern bjöd in arbetsmarknadsaktörer till seminariet för diskussion. Resultatet var dock en stor besvikelse. Politiker vill nu blanda sig i löneförhandlingarna, vilket inte gagnar någon. Jag förväntar mig nu att regeringen berättar vilken den rätta löneförhöjningen är för lärare och forskare i fortsättningen, säger Murto.

Arbetsminister Satonens föreslagna lagändring skulle avsevärt påverka avtals- och förhandlingssystemet samt medlingsinstitutionen.

— Jag utmanar de centrala förbunden både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan att inleda förhandlingar om en ny arbetsmarknadsmodell, sammanfattar Murto.

OAJ:s styrelse samlas till ett extra möte den 8 november kl. 18

Dela