Resursproblemen inom småbarnspedagogiken kan inte längre komma som en överraskning för kommunala beslutsfattare

16.01.2023 - 15:54 Nyheter
Illustration

Många tillväxtcentrum har redan länge tampats med problem inom småbarnspedagogiken. Brist på lärare inom småbarnspedagogik, bristfälliga lokaler och dåliga arbetsförhållanden kan inte längre komma som någon överraskning för beslutsfattarna i kommunerna. Trots utredningar och diskussioner har situationen inte blivit bättre utan snarare tvärtom. På onsdagen ordnar oroliga föräldrar i Helsingfors en manifestation.

Deltagandet i småbarnspedagogiken har klart ökat under de senaste åren. En välfungerande, trygg och utvecklande småbarnspedagogik förutsätter att det finns ändamålsenliga utrymmen för barngrupperna och en tillräcklig och utbildad personal. Det här målet kan uppnås om kommunerna är förutseende och gör mer långsiktiga budgetplaner i enlighet med kommunstrategin samt tryggar kommunens förmåga att genomföra uppgifter och mål som har ställts för småbarnspedagogiken.

– Att ordna småbarnspedagogik och producera tjänster kräver betydligt bättre proaktiv planering och resurser som motsvarar behoven. Faktum är att till exempel i Helsingfors, liksom i många andra tillväxtcentrum, deltar allt fler barn i småbarnspedagogiken, säger Timo Mäki, specialsakkunnig vid OAJ.

Manifestation i Helsingfors

I Helsingfors kräver föräldrar att den politiska ledningen och beslutsfattarna i Helsingfors omedelbart skrider till verket för att förbättra läget inom småbarnspedagogiken.

Onsdagen 18.1.2023 kl. 17 ordnas en manifestation på Senatstorget. Helsingfors stadsfullmäktige har årets första möte samma dag kl. 18 i stadshuset.

OAJ deltar i manifestationen.

OAJ:s åtgärdsförslag

OAJ har redan länge lyft fram problemen inom småbarnspedagogiken. 

– Kommunerna är medvetna om problemen men inget ändras då man inte satsar ekonomiskt på förbättringar, säger Timo Mäki.

OAJ:s åtgärdsförslag: 

  • Kommunerna måste förutse antalet barn.
  • Det måste finnas tillräckligt stora utrymmen så att de också fungerar om det uppstår ett överraskande behov av tilläggsplatser. 
  • Det måste utbildas flera lärare inom småbarnspedagogik för att åtgärda lärarbristen nationellt. 
  • Kommunerna måste medvetet förbättra lönerna och andra anställningsvillkor. Vidare kan kommunerna besluta om belöningar.
  • Uppskattningen för läraryrket måste höjas. 
  • Arbetsförhållandena inom småbarnspedagogiken måste förbättras och tryggheten säkerställas.