Lösning om avtalsförhöjningarna för Avainta arbetsgivarna

05.04.2023 - 12:00 Nyheter
Illustration

En lösning nåddes 3.4.2023 om det här årets avtalsförhöjningar och hur utvecklingspotten fördelas inom Avainta arbetsgivarnas avtalsområde.

En lösning har nåtts om avtalsförhöjningarna för år 2023 och hur utvecklingspotten i juni fördelas inom Avainta arbetsgivarnas avtalsområde.

Kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna och Avainta Arbetsgivarnas avtal för undervisningssektorn (fi. Avainotes) är i kraft 1.5.2022 - 30.4.2025. Avtalsnivån följer kommunsektorns avtal.  Läs avtalsinnehållet i nyheten 17.6.2022.

Nu har man kommit överens det andra avtalsårets förhöjningar.

Lönejusteringarna år 2023

En engångsersättning på 500 euro betalas 1.8.2023 till alla vars arbetsförhållande senast har börjat 2.5.2023 och är i kraft 31.5.2023. Dessutom kommer en allmän förhöjning på 0,7 % från 1.12.2023.

I kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna betalas en allmän förhöjning till alla på 1,5 % från 1.6.2023 och vid samma tidpunkt fördelas en lokal justeringspott på 0,4 %.

I Avainta Arbetsgivarnas avtal för undervisningssektorn betalas en allmän förhöjning till alla på 1,49 % från 1.6.2023 och vid samma tidpunkt fördelas en lokal justeringspott på 0,4 %.

Läs den finska nyheten för detaljer om hur utvecklingspotten på 1,2 % från 1.6.2023 fördelas.

​Man avtalar separat om det tredje årets förhöjningar

Parterna förhandlar om det tredja avtalsårets lönejusteringar före 15.3.2024. Om parterna inte når en överenskommelse kan avtalet sägas upp så att det går ut 1.5.2024.

Kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna omfattar bland annat OAJ-medlemmar i en del privata daghem. Avainta Arbetsgivarnas avtal för undervisningssektorn gäller lärare i en del privata yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor, lärare inom det fria bildningsarbetet och i vuxenutbildningscenter.