Kouvola stad ska betala ersättning till en lärare för flera ogrundade visstidsavtal i följd

21.02.2023 - 11:01 Nyheter
Illustration

En timlärare i huvudsyssla hade haft fem på varandra följande visstidsanställningar utan grundad anledning vid ett yrkesinstitut som upprätthålls av Kouvola stad. Förvaltningsdomstolen ålade staden att betala ersättning till läraren som motsvarar tio månaders lön samt att stå för rättegångskostnaderna. OAJ:s jurist fungerade som lärarens juridiska biträde.

Kouvola stad motiverade visstidsanställningarna bland annat med en organisationsförändring, men redogjorde inte i detalj för omfattningen eller hur omställningen påverkade arbetsarrangemangen. Enligt förvaltningsdomstolen var en ändring av lärarens placeringsort i sig inte en tillräcklig anledning. Förvaltningsdomstolen konstaterade också att konkurrensutsättning av arbetskraftsutbildning hör till den normala verksamheten för en utbildningsorganisation.

Staden hänvisade också till coronaunderstödet och till att läraren hade varit vikarie under en av visstidsanställningarna. Staden kunde emellertid inte påvisa att det här förorsakade ett tillfälligt behov av arbetskraft och orsakerna uppgavs inte heller som grunder i lärarens tjänsteförordnanden.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att sammanslagningen av två utbildningsorganisationer från januari 2022 saknade betydelse för bedömningen eftersom den senaste visstidsanställningen upphörde den sista december 2021. Under visstidsanställningarna arbetade läraren också mera än vad som hade angetts för huvudsysslan och läraren hade formell behörighet för sina undervisningsuppgifter.  

Funderar du på orsaken till ett visstidsavtal? Förtroendemannen hjälper!

Visstidsanställningar är vanliga inom utbildningssektorn. OAJ bestrider årligen mellan tio och tjugo fall med kedjeavtal. Juridiska tjänster hör till OAJ:s medlemsförmåner.

Om du misstänker att dina anställningar har utan grundad anledning avlöst varandra ska du i första hand kontakta din förtroendeman. Förtroendemannen har den bästa lokala kännedomen och konsulterar vid behov OAJ:s jurister. Du hittar också information om visstidsanställningar och grunderna för dessa i vår Arbetslivsguide.

Dela