OAJ:s fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om organisatoriska åtgärder

30.10.2023 - 15:13 Pressmeddelande
Illustration

OAJ:s styrelse har fått fullmakt av fullmäktige att besluta om omfattande organisatoriska åtgärder om situationen så kräver. För OAJ är det avgörande hur man går vidare med den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som regeringen föreslår.

OAJ:s fullmäktige höll idag ett extra möte och befullmäktigade styrelsen att besluta om nödvändiga organisatoriska åtgärder.

– Vi hoppas fortfarande på att nå en balanserad lösning genom påverkan och förhandlingar vad gäller arbetslivsfrågorna i regeringsprogrammet. Vi fortsätter ännu aktivt att påverka, men OAJ har full beredskap att vidta de organisatoriska åtgärder som krävs, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

– En avgörande tidpunkt är arbetsminister Arto Satonens arbetsmarknadsseminarium den 8 november och särskilt hur man sedan går vidare med arbetsmarknadsmodellen. OAJ har redan tidigare föreslagit att en ny arbetsmarknadsmodell bör förhandlas fram mellan den privata och offentliga sektorn samt centrala fackförbund och förhandlingsorganisationer, säger Murto.

Fullmäktigeordförande Timo Saavalainen konstaterar att fullmäktige var enigt och att beredskapen är hög för organisatoriska åtgärder.

OAJ:s medlemmar är redo att använda påtryckningsåtgärder för att motarbeta en lagstadgad exportdriven arbetsmarknadsmodell och arbetslivsmål som skulle försämra de anställdas anställningsvillkor. Det här framgår av en medlemsundersökning som OAJ genomförde i september.

OAJ motsätter sig en lagstadgad exportdriven arbetsmarknadsmodell som skulle avsevärt begränsa fackföreningarnas förhandlingsfrihet och innebära att politiska beslutsfattare blandar sig i löneförhandlingarna. Det här är ingalunda rimligt. Dessutom skulle riksförlikningsmannens uppgift bli onödig. En lagstadgade exportmodell skulle försvåra löneutvecklingen särskilt inom den offentliga och offentligt finansierade sektorn. Vidare skulle uppskattningen av utbildnings- och forskningssektorn försämras och likaså branschens dragningskraft.  Största delen av dem som deltog i medlemsundersökningen uppgav att ett lönetak som fastställs av exportindustrin skulle minska viljan att arbeta inom branschen.

OAJ:s fullmäktige samlades till extra möte som hölls på distans den 30 oktober 2023.

Foto: Leena Koskela