En hurdan organisation är OAJ i framtiden? Över 8 000 medlemmar svarar

23.11.2023 - 12:30 Nyheter
Illustration
Fullmäktige bearbetar organisationens nya strategi med stöd av medlemsundersökningen. Foto: Leena Koskela.

Våra medlemmar ser OAJ som en sakkunnig fackorganisation och deltar gärna i organisationens verksamhet. Medlemmarna önskar att OAJ är i framtiden en medlemsorienterad organisation som engagerar sig i aktuella frågor och tar strid när det gäller. Fullmäktige har bekantat sig med resultatet av vår medlemsundersökning och gett sina riktlinjer för organisationens nya strategi.

Vilka är de viktigaste anledningarna till att vara med i fackorganisationen? Vad återspeglar OAJ idag och vilka är dina förväntningar på organisationen i framtiden? Över 8 300 OAJ-medlemmar svarade på vår medlemsundersökning som genomfördes i höstas.

– Vi fick in enormt många svar och det är fantastiskt att svarandena är i alla åldrar och arbetar inom olika utbildningsformer. Ett stort tack till var och en! Det framgår tydligt vad medlemmarna tycker är viktigt inom OAJ och var de ser utvecklingsmöjligheter, säger Jaakko Salo, utbildningspolitisk chef vid OAJ.

Det viktigaste är att bevaka medlemmarnas intressen och trygghet i arbetslivet

Jaakko Salo presenterade resultaten från medlemsundersökningen för OAJ:s fullmäktige på onsdagen. Utifrån resultaten utarbetas organisationens nya strategi som styr hela OAJ:s verksamhet.

Resultaten klargör tydligt vad medlemmarna anser vara viktigt och var de ser utrymme för utveckling.

Intressebevakningen är det som lockar mest att vara med i OAJ. Att vi till exempel förhandlar om löner och arbetstider, erbjuder stöd av lokala förtroendemän och hjälper i juridiska frågor relaterade till arbetslivet.

Medlemmarna anser också att medlemsförmånerna är viktiga, såsom försäkringar.

Medlemmarna vill ha en sakkunnig, inflytelserik och medlemsorienterad organisation

I undersökningen delade medlemmarna med sig av sina uppfattningar om dagens OAJ och förväntningarna framöver.

– Vi kan sammanfatta det så att OAJ uppfattas som sakkunnigt men distanserat. Även om man anser att OAJ är kunnigt, så önskas en ännu mera inflytelserik verksamhet som är högaktuell och medlemsorienterad, säger Jaakko Salo.

Vi kan sammanfatta det så att OAJ uppfattas som sakkunnigt men distanserat.

Nästan alla som deltog i undersökningen uttryckte också önskan att på ett eller annat sätt delta i organisationens verksamhet.

– Det här är glädjande eftersom det skapar en god grund för att bygga en mera medlemsinriktad verksamhet. För många räcker det att delta till exempel genom att följa med kommunikationen och delta i evenemang, men över en fjärdedel uppgav att de vill delta mer aktivt vad gäller olika ställningstaganden och kampanjer. Det här är en enorm tillgång, säger Salo.

Vi förnyar OAJ tillsammans

Det är en lång process att förnya organisationens strategi. Arbetet började redan för ett halvt år sedan vid fullmäktiges vårmöte. Sedan dess har fullmäktigemedlemmar, medlemmar, kommittéer, arbetsgrupper och kanslipersonal deltagit i förnyelsearbetet.