Martti Hellström är Årets utbildningspåverkare 2022

27.01.2023 - 20:15 Pressmeddelande
Illustration

Pedagogie doktor, undervisningsrådet Martti Hellström från Esbo har utsetts till Årets utbildningspåverkare 2022. Priset överräcktes vid Educamässan i Helsingfors.

I prismotiveringen lyfts det fram att Martti Hellström i början av karriären som klasslärare uppmuntrade eleverna att upptäcka sina styrkor och sin kreativitet. Som rektor och pedagogisk ledare uppmuntrade han lärarna att prova nya innovativa metoder och att utveckla sina färdigheter genom fortbildning. Hellström utvecklade innovativt arbetsgemenskapen och vid sidan av sitt undervisningsarbete har han också utmärkt sig som forskare, lärarutbildare och författare av läromedel och facklitteratur.

Martti Hellström arbetade i 25 år som rektor för Auroran koulu i Esbo. Efter den här karriären fortsatte han sitt påverkansarbete för utbildning och fostran bland annat som aktiv utbildningspolitiker och samhällspåverkare.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ:s styrelse utser årligen en person eller sammanslutning som utmärkt sig inom sektorn för utbildning, fostran och forskning till Årets utbildningspåverkare.

Bild Leena Koskela