Det blir lättare att ställa upp i OAJ:s fullmäktigeval –valordningen förnyas

30.11.2023 - 13:11 Nyheter
Illustration

Vid OAJ:s fullmäktigemöte förra veckan beslutade fullmäktige bland annat att göra det lättare att ställa upp i fullmäktigevalet. I de kommande valen kan man kandidera utan uppbackning av andra medlemmar.

Tröskeln för att kandidera till OAJ:s fullmäktige sänks. Fullmäktige har beslutat att övergå från modellen med valmansföreningar till ett betydligt enklare valsystem. Hittills har en kandidat backats upp av en valmansförening bestående av tre medlemmar, men framöver ställer kandidaterna sig själva upp i valet.

– Det nya systemet har förberetts i fullmäktige och vi har lyssnat till responsen av valfunktionärer, kandidater och medlemmar, säger Juha Makkonen som är specialsakkunnig vid OAJ.

Även röstningstiden kommer att ändras. Det blir en enhetlig röstningstid i stället för en separat förhandsröstning och egentliga valdagar. Röstning blir helt och hållet elektronisk. Den nya val- och omröstningsordningen följs i nästa fullmäktigeval våren 2026.

Dela