Industrins förhandlingsresultat påverkar också kommunsektorns löner

09.02.2023 - 11:52 Nyheter
Illustration

Förhandlingsresultatet för teknologiindustrin och kemiindustrin påverkar också lärarlönerna i kommunsektorn. Fosu och Jau förutsätter att förhandlingarna om det här årets och nästa års löneförhöjningar i kommuner och välfärdsområden inleds omgående med arbetsgivarrepresentanten KT.

När kommunsektorn i juni 2022 slöt sitt tjänstekollektivavtal så kom man överens om att löneförhöjningarna 2023 och 2024 ska knytas till referensbranscher. Teknologiindustrin, kemiindustrin samt transportbranschen har i avtalet definierats som referensbranscher.
De kommunala löneförhöjningarna har en kostnadseffekt på 1,9 procent det här året, men om det visar sig att referensbranschernas löneförhöjningar blir högre än 1,9 ska det också återspeglas i kommunsektorns och välfärdsområdenas löner. Av den överstigande delen ska 70 procent gå till allmänna förhöjningar och 30 procent fördelas med en lokal justeringspott.

– Löntagarorganisationerna Fosu och Jau förutsätter att förhandlingarna om löneförhöjningarna i år och nästa år och kopplingen till referensbranscherna inleds omgående med KT, betonar Katarina Murto, ordförande för både OAJ och Fosu.

Inom teknologiindustrin höjs lönerna med en allmän förhöjning på 3,5 procent samt en engångsersättning på 400 euro under år 2023. År 2024 är den allmänna förhöjningen 2 procent och därtill kommer en företags- och arbetsplatsspecifik pott på 0,5 procent. Inom kemiindustrin är den allmänna förhöjningen 2,2 procent 2023 samt två engångsersättningar på 400 euro. 2024 är den allmänna förhöjningen 3,3 procent samt en företags- och arbetsplatsspecifik pott på 0,2 procent.

 

Dela