Ett förhandlingsresultat har nåtts för universiteten och övningsskolorna

24.03.2023 - 13:58 Nyheter
Illustration

Ett förhandlingsresultat nåddes den 24 mars om kollektivavtalen för universitet och övningsskolor. Vi berättar om innehållet i avtalslösningen efter att alla parters beslutande organ har godkänt resultatet.

Förhandlingsresultatet om universitetens löneförhöjningar nåddes 24.3 och gäller omkring 2 200 OAJ-medlemmar. Av dem är cirka 1 500 lärare och forskare vid universiteten och 700 är lärare och chefer vid övningsskolorna. Allt som allt gäller kollektivavtalet för universitet 34 000 löntagare.

OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté samt styrelsen tar ställning till förhandlingsresultatet 27.3 FOSU:s förhandlingsdelegation för universiteten samt styrelsen sammanträder 28.3.

Det är förhandlingsorganisationen FOSU, fackförbunden Pro och JHL samt Bildningsarbetsgivarna som förhandlar om det allmänna kollektivavtalet för universitet.