Engångsersättning och allmän förhöjning till alla i höst inom den privata undervisningssektorn

10.05.2023 - 09:00 Nyheter
Illustration

Löneuppgörelsen för den privata undervisningssektorn ger en allmän förhöjning på 1,72 procent från 1 oktober. Utöver det här fördelas en lokal pott på 0,73 procent i andra än allmänbildande läroanstalter. I september betalas en engångsersättning på 451 euro till alla.   

Ett förhandlingsresultat nåddes 28.4 mellan OAJ, JHL, Jyty och Bildningsarbetsgivarna om löneförhöjningarna år 2023. OAJ:s löne- och inkomstpolitiska kommitté godkände resultatet 3.5 och OAJ:s styrelse 9.5. 

Löneuppgörelsen gäller den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Engångspotten är 451 euro för heltidsanställda lärare och chefer när arbetsförhållandet har inletts senast 1.9.2023. Till deltidsanställda betalas engångsersättningen i förhållande till arbetstiden och för timlärare är ersättningen 9,8 procent av lönen i september.

Ingångslönerna höjs för lärarna inom den allmänbildande utbildningen

För år 2023 hade man avtalat att 70 procent fördelas som allmän förhöjning och 30 procent som en lokal pott.

OAJ och Bildningsarbetsgivarna avtalade dock sinsemellan om användningen av den lokala potten för allmänbildande skolorna. Förhöjningsmånen, alltså 0,73 procent, används till att höja ingångslönerna för undervisningspersonalen i grundskolor, gymnasier och gymnasiernas vuxenlinjer. Det här görs så att det tredje årets erfarenhetstillägg tidigareläggs och överförs till grundlönen.

Till exempel höjs ingångslönen med 6 procent från och med oktober för behöriga klasslärare och ämneslärare i grundskolan samt behöriga ämneslärare i gymnasiet.

I andra än allmänbildande läroanstalter används höstens lokala pott på det sätt som arbetsgivaren beslutat på basis av arbetets svårighetsgrad eller arbetsprestationen. Arbetsgivaren ska förhandla om fördelningsgrunderna med förtroendemannen.

Arvodena för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs från början av oktober.

Kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn är i kraft till 31.3.2024.

Löneförhöjningar och ändringar år 2023 i privata skolor och läroanstalter samt i yrkesinriktade vuxenutbildningscenter som hör till Bildningsarbetsgivarnas avtalsområde:

  • allmän förhöjning 1,72 % från 1.10.2023  
  • justeringspott 0,73 % från 1.10.2023
  • 451 euros engångsersättning för undervisningspersonalen i samband med lönen i september
  • till deltidsanställda betalas engångsersättningen i förhållande till arbetstiden
  • för timlärare är engångsersättningen 9,8 procent av lönen i september
  • engångsersättningen betalas också till dem som är på oavlönad ledighet på grund av arbetsoförmögenhet eller på graviditets- och föräldraledighet.