Arbetstagarsidan ser sig tvungen att säga upp statens avtal

12.01.2023 - 14:24 Nyheter
Illustration

Arbetsgivaren ställde in förhandlingarna om det andra avtalsårets förhöjningar i statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Arbetstagarparten ser sig tvungen att säga upp statens kollektivavtal.

Förhandlingarna om det andra årets förhöjningar i statens tjänste- och arbetskollektivavtal inleddes i början av december.  Förhandlingarnas deadline var den 21 december men parterna nådde ingen överenskommelse och skulle fortsätta förhandla i januari.

Förhandlingarna påbörjades den här veckan, men på onsdagen inhiberade statens arbetsmarknadsverk torsdagens förhandlingar.

– Förhandlingarna framskred bra men tydligen har statens arbetsmarknadsverk inte mod att ingå en uppgörelse före exportbranschen, vilket tvingar arbetstagarparten att säga upp avtalet, säger Katarina Murto som är ordförande för både OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU.

Avtalet måste sägas upp senast den 14 januari och därefter förhandlar man om avtalet i sin helhet. Arbetsfred råder till 28.2.2023.

OAJ har inte en egen förhandlare i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal utan förhandlingarna sköts för OAJ:s del av FOSU. Inom avtalsområdet finns drygt 600 OAJ-medlemmar.

Dela