Taloustutkimus undersökte: Uppskattningen av läraryrket har förstärkts under coronatiden

23.02.2022 - 08:35 Nyheter
Illustration
Finländarna ger ett klart berömligt vitsord 9+ för läraryrkets betydelse.

Finländarna anser att lärarna är en av de viktigaste yrkesgrupperna med tanke på Finlands framtid, visar en färsk undersökning gjord av Taloustutkimus. Många har under coronatiden insett på nytt sätt hur krävande och viktigt lärararbetet är eftersom klart fler än förr ger en tia som skolvitsord för läraryrkets betydelse. Uppskattningen måste även synas på bankkontot och i arbetsförhållandena för att läraryrket ska förbli lockande.

Vilket yrke är viktigast med tanke på Finlands framtid? När man frågar finländarna om det här nämner många lärare och forskare. Finländarna ger ett klart berömligt vitsord 9+ för läraryrkets betydelse. Att undervisa nya saker och påverka elevernas utveckling och hela landets framtid gör lärararbetet speciellt viktigt.

Uppgifterna framgår av en enkät gjord av Taloustutkimus och som fler än tusen finländare besvarade i början av januari. Motsvarande undersökning genomfördes för ett år sedan och jämfört med den har lärarnas uppskattning ökat. Av de tillfrågade gav nu hela 41 procent vitsordet tio för läraryrket, jämfört med 35 procent året innan.

olli-luukkainen-educa2020-1170x536-by-leenakoskela.jpg

Uppskattningen av arbetet måste i fortsättningen också synas i lönen, säger Olli Luukkainen.

Lärare uppskattas särskilt av dem som har lärare på ett eller annat sätt nära i vardagen, till exempel barnfamiljer och elever och studeranden i olika åldrar.

– Redan för ett år sedan var uppskattningen mycket hög. Erfarenheterna under coronatiden har säkerligen bidragit till att uppskattningen ytterligare har stärkts och att klart fler än tidigare ger en hel tia som skolvitsord när det gäller lärarnas betydelse. Finländarna har genom den offentliga debatten och av sina egna eller näras erfarenheter insett den stora inverkan som de proffsiga lärarnas arbete har på både enskilda elevers liv och hela samhället, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Finländarna är eniga om hur värdefullt och krävande arbetet är och understöder mera resurser

Nästan alla respondenter i Taloustutkimus undersökning anser att lärarnas arbete är värdefullt för samhället som helhet (97 %), ansvarsfullt (96 %) och krävande (91 %). Fler än tidigare anser att finansieringen av utbildning, fostran och forskning i Finland bör ligga på minst samma nivå som i de övriga nordiska länder (88 %). Hälften av finländarna anser att lärarnas löner är för låga - bara 12 procent är av annan åsikt.

–I Finland är det fortfarande motsägelsefullt att lärare värderas högt, men lärarna känner inte av uppskattningen. Lärarna anser att uppskattningen också bör återspeglas i bättre lön och bättre arbetsförhållanden. För att lyckas i arbetet krävs inte bara en hög utbildningsnivå, utan också tid och möjlighet att fokusera på det väsentliga, nämligen att stödja varje elev. Till exempel för stora grupper och allt fler diverse uppgifter som upplevs som onödiga slukar av tiden för det väsentliga i lärararbetet, säger Luukkainen.

"Uppskattningen av arbetet måste i fortsättningen också synas i lönen"

Enligt Luukkainen räcker det inte enbart med uppskattning för att hålla fast vid högutbildade lärare och locka nya proffs till branschen.
 
– Då löner och utbildningsresurser diskuteras i Finland, påpekas det ofta hur dyrt det blir att förbättra de här sakerna. Det här är helt upp och ned, eftersom det är ännu dyrare i mänsklig och ekonomisk mening om lärare blir utmattade eller cyniska och byter jobb. Att investera i utbildning i dag är också klokare rent ekonomiskt än att senare betala räkningen för till exempel utslagning.

Att investera i utbildning i dag är också klokare rent ekonomiskt än att senare betala räkningen för till exempel utslagning.

Luukkainen sänder därför ett budskap till beslutsfattare och arbetsgivare: det är ni som ansvarar för att man åtgärdar de brister som påverkar lärarnas ork.

– Undersökningsresultatet visar att den mest positiva uppfattningen av lärare påverkas av svarandenas egna och närståendes erfarenheter av utbildningsvägen. Det visar hur stor betydelse lärarnas kompetens har och att lärarna har lyckats bemöta och stödja individer genom generationer.

På senare tid har också missförhållanden i branschen lyfts fram i offentligheten. Luukkainen säger att det här inte ska sopas under mattan, utan beslutsfattare och arbetsgivare bör vidta åtgärder för att se till att framtida generationer också får stöd för sin tillväxt av de bästa lärarna i världen.

– Lärarna själva sätter värde på sitt arbete och medborgarna anser att lärarna är en av de viktigaste yrkesgrupperna. Uppskattningen av arbetet måste i fortsättningen också synas i lönen, säger Olli Luukkainen.

Så här kartlade Taloustutkimus uppfattningarna om lärare
  • Taloustutkimus genomförde undersökningen genom telefonintervjuer i januari 2022. 1004 personer deltog i undersökningen.
  • Respondenterna valdes slumpmässigt. Resultatet representerar finländarnas åsikter i åldern 15–79 år, bortsett från ålänningar.
  • Felmarginalen i undersökningen, med en konfidensnivå på 95 %, är cirka 3 procentenheter i båda riktningarna.Text: Heikki Pölönen

Foto: Leena Koskela