Omöjligt godkänna förlikningsförslaget 

30.03.2022 - 18:05 Nyheter
Illustration

FOSU och OAJ har förkastat det medlingsbud som riksförlikningsmannen gav på tisdagen. Innehållet är långt ifrån det som kommunsektorns arbetstagarorganisationer kunde tänka sig att godkänna.

OAJ:s styrelse förkastade förlikningsförslaget genast på tisdag kväll beträffande UKTA-avtalsområdet. Förhandlingsorganisationen FOSU:s beslutande organ förkastade förslaget på onsdagen.

 – Medlingsbudet för kommunsektorn var oerhört skralt och lutade alldeles för mycket åt arbetsgivarens håll, så vi hade ingen som helst möjlighet att godkänna helheten. Förslaget saknade sådana centrala delar som behövs för att vi ska godkänna det. Löneprogrammet lyste helt med sin frånvaro, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ och FOSU.

Nya strejkvarsel planeras

Också i undervisningssektorns UKTA-avtal saknades många saker som är väsentliga för OAJ; bland annat gällande lärarlönerna inom småbarnspedagogik, lediga perioder för yrkeslärare samt en korrigering av visstidsanställdas löner för sommaren.

 – Eftersom medlingen misslyckades på det här sättet, planeras redan nästa strejkvåg utöver de fyra strejkvarsel som redan har getts, säger Luukkainen.

OAJ har gett fyra strejkvarsel och den första strejken är den 6 april. Allt som allt har det varslats om strejk i städerna Jyväskylä, Rovaniemi, Tammerfors, Kuopio, Åbo och Uleåborg och för huvudstadsregionen med Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Om alla strejker genomförs så omfattas över 22 000 OAJ-medlemmar i tio städer.

De strejker som man hittills har varslat om gäller undervisningspersonalens arbete och den kommunalt anställda undervisningspersonalen som omfattas av UKTA- eller AKTA-avtalen. Strejkerna gäller också daghemsföreståndare och rektorer vars arbetsgivare är staden.
Nämnda strejker gäller inte samkommuner för utbildning, privata skolor och läroanstalter eller privata daghem.

 – Förhoppningsvis behövs inga strejkvarsel ges för den privata undervisningssektorn – det finns ju ännu drygt ett dygn kvar att förhandla innan avtalen går ut, säger Luukkainen.

OAJ har också infört omfattande förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn.

Enligt Luukkainen väntar nu FOSU och OAJ på förhandlingarnas följande skede.

– Det torde då vara förlikningsnämnden, vilket är en mycket ovanlig lösning på arbetsmarknadsfältet. Förlikningsnämnden tar inte vid från förlikningsmannens medlingsbud, utan startar hela medlingsprocessen om från början.

Stötestenarna är löneutvecklingen och arbetsförhållandena

Kommunsektorns utmaning är att löneutvecklingen släpar efter löneutvecklingen i andra branscher. OAJ har redan från år 2019 föreslagit ett flerårigt program för att korrigera den orättvisa löneklyftan som har uppstått mellan kommunsektorn och privatsektorn.

–  Löneutvecklingen i kommunsektorn släpar mer och mer efter löneutvecklingen i privatsektorn. På den privata sidan belönas väl utfört arbete och när det råder brist på arbetstagare, lockas personal med lite bättre lön och goda arbetsförhållanden. På den kommunala sidan lider man ständigt av arbetskraftsbrist som om bristen inte kan åtgärdas, konstaterar Luukkainen.

OAJ bekymrar sig för läget om strejkerna blir av; lärarna vill arbeta och bland annat täppa till de kunskapsluckor som har uppstått på grund av corona.

–  Det är aldrig en bra tidpunkt för en strejk, inget år och ingen månad. Men om vi aldrig börjar att korrigera arbetsförhållandena och lönerna så blir inte heller situationen bättre. Och Finland kan inte ta smällen om ännu fler lärare än idag tröttnar på att inte få uppskattning för sitt arbete och därmed väljer att helt och hållet byta bransch, säger Luukkainen.

OAJ förutsätter i avtalsförhandlingarna att det måste bli ett stopp på att lärarnas arbetsmängd hela tiden ökar. Lärarnas ork i arbetet och återhämtning måste tas på allvar.


Text: Airi Vuolle
På svenska: Minna Rosenström

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!

Dela